Michael Baneborg - Dansk Røde Kors centermedarbejder og TR - privatfoto

Michel Baneborg er TR og centermedarbejder ved Center Sandholm, hvor de ukrainske flygtninge lige nu kommer til, inden de fordeles på andre asylcentre i Danmark. Privatfoto

Medierne har den seneste måned været oversvømmet med nyheder fra krigen i Ukraine, hvor Rusland har angrebet med stor voldsomhed. Danskerne har fulgt med på afstand via tv-skærmen, men nu bliver krigens følger synlige med ankomsten af de første mange ukrainske flygtninge fra bombardementerne.

Personalet rundt på Dansk Røde Kors’ asylcentre i landet er for en stor del medlemmer af HK Stat. De står nu for modtagelsen af de ukrainske flygtninge og kommer i det daglige til at arbejde med administration, men også aktivering og undervisning rundt på centrene.

- Usikkerheden er tydelig hos de fleste ukrainske flygtninge. De er mest fokuserede på to spørgsmål lige ved ankomsten: Hvad skal der ske her, og hvordan er situationen i hjemlandet? De psykiske reaktioner dukker typisk først op, når flygtningene kommer videre til et lidt mere permanent center, siger TR i HK Stat og centermedarbejder ved Center Sandholm, Michel Baneborg.

Stor lettelse hos ukrainske flygtninge

Den erfarne centermedarbejder fortæller, at gruppen af flygtninge fra Ukraine næsten udelukkende består af kvinder og børn. Flere af dem har selvfølgelig individuelle traumer med sig, men han har især noteret sig en overvældende træthed efter den lange flugt, når de ankommer til Center Sandholm.

LÆS OGSÅ: Jobcentre skal bistå op imod 20.000 ukrainere

- Men vi oplever også en stor lettelse hos de ukrainske flygtninge. Jeg håber og tror, at de oplever det som positivt, at de bliver modtaget godt og behandlet med respekt af mennesker, der vil det bedste for dem. Jeg tror på, at de finder en midlertidig tryghed her, siger Michel Baneborg.

Fra 14. februar til 23. marts er der ankommet 2.360 flygtninge fra Ukraine til Center Sandholm. Efter registrering og den første modtagelse er mange af dem flyttet videre til andre centre i Jylland og til for eksempel Center Holmegaard på Langeland.  

”Sandholm er som et lille samfund”

- Vi er jo som sådan en beredskabsorganisation. Så vi er vant til at skalere op og ned i vores arbejde og med modtagelsen af flygtninge. Vi er blevet gode til at geare op, når en krise i verden kræver det. Vi gjorde det samme med de syriske og afghanske flygtninge, og vi har mange dygtige vikarer med erfaring, som vi kan trække på nu, hvor krigsramte ukrainere flygter til Danmark, fortæller Michel Baneborg.

LÆS OGSÅ:HK Handel og COOP klar til at hjælpe ukrainske flygtninge i job

Den største udfordring for medarbejderne på centret lige nu er, at der kommer voldsomt pres på sengepladserne. De ansatte skal finde plads til alle på kort tid. Derudover skal de varetage den daglige drift af centeret.

- Sandholm er som et lille samfund midt i Danmark. Her skal jo være alt det, der skaber tryghed og ro efter en ofte strabadserende flugt – tag over hovedet, noget at spise, varmt tøj og så videre. Røde Kors står for den humanitære og medmenneskelige del af modtagelsen, mens myndighederne står for registreringen og selve sagsbehandlingen. Her er også sundhedsklinik, børnehave samt skole- og klubtilbud til børnene. Som netværksmedarbejdere står vi for en masse praktiske opgaver med indkvartering og flytning. Der er kommet mange de seneste uger, men det har vi prøvet før. Vi er Røde Kors-ansatte, så det er naturligt for os at tænke på mennesket, siger Michel Baneborg.

Ukrainerne skiller sig lidt ud

HK’erne på centret er involveret i flere forskellige funktioner under den fælles overenskomst med HK og Socialpædagogerne. De arbejder fx både med det administrative og i den pædagogiske enhed, hvor de varetager dag- og klubtilbud samt undervisning for børnene. Og så er HK’ere også koordinatorer for de frivillige, der står for aftenarrangementer og en masse aktiviteter for beboerne.

FÆLLES OVERENSKOMST (fakta): HK- og SL-medarbejdere i Dansk Røde Kors

Der bliver ikke taget nogen særlige hensyn for ukrainerne på centret. De ansatte arbejder ud fra Røde Kors’ principper om ens behandling af alle flygtninge, så medarbejderne ser ikke på, hvor de flygtende kommer fra. Michel Baneborg har dog oplevet noget specielt ved de ukrainske flygtninge, som han ikke har oplevet tidligere i sine år som centermedarbejder i Dansk Røde Kors.

- Folk har taget deres husdyr med på flugten, så pludselig har vi kæledyr rundt på centret. Hunden var jo en del af familien. Det oplevede vi ikke med de syriske og afghanske flygtninge, som typisk kom efter lang tids flugt og vanskelige rejseveje – for eksempel over Middelhavet – hvor det ville være helt umuligt at have husdyr med. Ukrainerne har heller ikke mange ejendele med, men de har kunnet rejse på andre måder, eventuelt i egen bil, bus eller tog. Derfor har de haft mulighed for at tage kæledyr med. For os i Center Sandholm er det noget nyt, og vi har haft besøg af Dyreværnets mobile dyreklinik for at tilse og sundhedstjekke dyrene, fortæller Michel Baneborg.