DTU-forskerne Mejse Hasle Nielsen og Kasper Edwards håber, at projektet ender ud med at blive konkret for den enkelte medarbejder og arbejdsplads. Foto: Tom Ingvardsen

Efter coronapandemien har hjemmearbejde været et brandvarmt emne. For mange har den nye måde at arbejde på været et kærkomment møde med en mere fleksibel hverdag. Derfor har HK Kommunal i samarbejde med DTU Management indledt et treårigt samarbejde, der har til formål at undersøge hjemmearbejdet som arbejdsform.

De første indledende workshops har været afholdt i Holbæk Kommune af seniorforsker Kasper Edwards og ph.d-studerende Mejse Hasle Nielsen. To forskellige afdelinger deltager i Holbæk Kommune, og gennem det næste år vil forskerne følge afdelingerne. Begge afdelinger er i gang med at finde deres ben i en ny virkelighed, og forskerne ser frem til at følge dem.


- Det er interessant at se, hvordan forskellige afdelinger griber hjemmearbejde an. Noget, vi kan se, der går igen i afdelingerne, er en åbenhed overfor det personlige valg og fleksibiliteten, fortæller Mejse Hasle Nielsen.

Formålet med forskningsprojektet er at få afdækket betydningen og konsekvenserne af hjemmearbejde, forklarer Kasper Edwards:

- Nu har vi under coronaen været tvunget hjem og været tvunget til at få det til at fungere. Nu skal vi finde den nye form. Vi skal have det bedste af det gamle og det bedste af det nye og finde ud af, hvordan vi kan organisere arbejdet mere langsigtet.

FLEKSIBILITET ELLER FÆLLESSKAB?

Han håber, at det lykkes at finde seks arbejdspladser, der griber hjemmearbejde forskelligt an.

- Der vil altid være noget, der fungerer, og noget der ikke gør. Det skal vi afdække mere i detaljen. Med det tidsperspektiv, vi har, hvor vi følger vores cases over en længere periode, kan tingene ændre sig. Det giver os mulighed for at undersøge, hvad der giver et bæredygtigt arbejdsliv, forklarer han og fortsætter:


Vi vil finde ud af, hvordan man bevarer sammenhængskraften på en arbejdsplads. Kasper Edwards, seniorforsker, DTU

- Vi vil finde ud af, hvordan man bevarer sammenhængskraften på en arbejdsplads, samtidig med at man bevarer fleksibiliteten. Efter corona vil der komme nogle stød. For skal det være fleksibilitet for medarbejderne eller for arbejdspladsen? Er det i orden at sige, “I dag er jeg virtuel”? Og hvad definerer teamet? Fleksibiliteten eller fællesskabsfølelsen? Hvordan skal man som leder lede nu? Hvilke nye muligheder og udfordringer, giver det?

Forskerne fra DTU håber, at projektet ender ud med at blive håndgribeligt og konkret for den enkelte medarbejder og arbejdsplads, fortæller Mejse Hasle Nielsen:

- Vi får forhåbentligt indsigt i, hvilke situationer hjemmearbejde fungerer i, og hvilke situationer det ikke gør. Det kan være vanskeligt for den enkelte arbejdsplads at se de langsigtede konsekvenser af hjemmearbejde. Der kan vi med forskningsprojektet bidrage med et fokus på såvel positive som negative konsekvenser nu og her – men også på længere sigt.

Fik du læst? 

I Holbæk taler man om fremmødedage fremfor hjemmearbejde

Fremtidens arbejdsliv: HK Kommunal og DTU sætter fokus på hybridarbejde