Carsten Wagn Nielsen - privatfoto

Carsten Wagn Nielsen har efter et langt arbejdsliv som tjenestemand været nødt til at tage job som buschauffør for at supplere pensionen. Privatfoto

- Det er uretfærdigt, når jeg har været så lang tid på arbejdsmarkedet, siger buschauffør og tidligere HK-tjenestemand, Carsten Wagn Nielsen, med en slet skjult skuffelse i stemmen over, at han ikke kan få Arne-pension efter et langt arbejdsliv.

Det er hans tjenestemandspension på 240.000 kroner om året fra hans 33 år som blandt andet trafikinspektør og uddannelseskonsulent i DSB, der er den direkte årsag til, at han må kigge langt efter tidlig pension.

LÆS OGSÅ: Arne kan også være HK'er

Selv om han med næsten 52 års anciennitet på arbejdsmarkedet opfylder det objektive kriterie, er det bestemt, at pensionsformuer over 2 millioner kroner skal modregnes Arne-pensionen. Og da tjenestemandspensionen er en livslang ydelse, ville Carsten Wagn Nielsens Arne-pension blive modregnet i en grad, så der i hans tilfælde ikke ville være en krone tilbage, som han selv formulerer det.

- Jeg får ikke en gang fuld tjenestemandspension, så det er altså ikke nogen guldgrube. Jeg har knoklet, siden jeg var 14 år. Jeg har knoklet 33 år for DSB, og det var altså mere end 37 timer om ugen. Så jeg er ved at være træt, siger Carsten Wagn Nielsen.

5-6.000 kroner "ville være rimeligt"

Ingen Arne-pension betyder, at den 65-årige fynbo supplerer tjenestemandspensionen, der giver cirka 20.000 kroner om måneden før skat, med et deltidsjob som buschauffør. Det er hans plan at fortsætte bag rattet, indtil han i september 2023 fylder 67 og kan gå på folkepension.

Ansatte på overenskomst bliver også modregnet i Arne-pension af deres livsvarige pensionsordninger, så hvorfor er det uretfærdigt, at du ikke kan få tidlig pension oven i en tjenestemandspension?

- Jeg har selv betalt min tjenestemandspension på den måde, så man får mindre i løn, mens man er tjenestemand. Jeg synes, det er uretfærdigt, når jeg har været så lang tid på arbejdsmarkedet. Det er helt i orden, de modregner noget, men det havde været rimeligt, hvis modregningen ikke var så hård, så jeg kunne få omkring 5-6.000 udbetalt, siger Carsten Wagn Nielsen.

GUIDE: Sådan søger du Arne-pension

Carsten Wagn Nielsens stilling blev i 2012 nedlagt under en større fyringsrunde ved statsbanerne. Hertil fik han tre års løn med sig. Det er gængs praksis ved afskedigelser af tjenestemænd. Efter de tre år trådte hans tjenestemandspension i kraft, og den løber resten af hans liv.

Tjenestemanden er et særligt og forsvindende fænomen

I visse tilfælde kan tjenestemænd godt få udbetalt Arne-pension samtidig med tjenestemandspension. En tjenestemand kan højest optjene 37 pensionsår fra det fyldte 25. år. For hvert år, tjenestemanden herefter er ansat på fuld tid, optjenes 1 pensionsår. Det 37. pensionsår er lig med fuld tjenestemandspension.
Som tjenestemand i DSB nåede Carsten Wagn Nielsen op på 28 pensionsår, inden hans stilling i 2012 blev nedlagt under en større fyringsrunde ved statsbanerne. Carsten lå på løntrin 27 og tjente 33.0000 om måneden, da hans stilling blev nedlagt. Når han fylder 67 forsvinder hans reguleringstillæg i tjenestemandspensionen på godt og vel 24.000 kroner om året, således at han som folkepensionist får 216.000 kroner om året før skat i tjenestemandspension.
En tjenestemand er en medarbejder, der har ansættelse i det offentlige på vilkår, som er reguleret i Tjenestemandsloven. Den så dagens lys i 1919. På denne tid omfattede tjenestemænd dog kun højtuddannede embedsmænd og kongeligt udnævnte medarbejdere i centraladministrationen. Udviklingen ville, at langt de fleste offentligt ansatte blev tjenestemænd, herunder blandt andre HK’ere, postbude, politifolk og folkeskolelærere. Men siden starten af 1990’ere har det offentlige droslet ned på tjenestemandsansættelserne. Ved årtusindeskiftet blev titlen som tjenestemand snævret ind til kun at omfatte stillinger i Politiet, dele af Forsvaret, retsvæsenet og udprægede chefstillinger som eksempelvis præster, biskopper og departementschefer.
Vilkårene som tjenestemand adskiller sig fra de mere gængse vilkår på arbejdsmarkedet. Tjenestemænd må ikke strejke og kan heller ikke blive lockoutet. Afskediges tjenestemanden, fordi stillingen nedlægges, og er der ikke er en tilsvarende stilling, har tjenestemanden ret til 3 års løn på det løntrin, som tjenestemanden oppebar ved afskedigelsen. Ifølge Danmarks Statistik var der i 2020 lidt over 46.000 tjenestemænd ansat i de danske kommuner, regioner og i staten. Godt 80 procent af dem var ansat i staten. I dag er der omkring 600 HK-tjenestemænd i staten.
Kilder: HK Stat, Lex.dk, Danmarks Statistik og tjenestemandspension.dk