Karina Sørensen er ny talsperson på beskæftigelsesområdet. Til dagligt arbejder hun i Viborg Jobcenter. Foto: Jens Laursen

- Jeg sidder ude i et jobcenter til dagligt og kan forhåbentligt give nogle andre input og en anden synsvinkel, end man kan, når man ikke har borger- og virksomhedskontrakten som en del af sin dagligdag.

Sådan lyder det fra den 48-årige beskæftigelsesfaglige medarbejder ved Jobcenter Viborg, Karina Sørensen, der netop er udpeget som talsperson på beskæftigelsesområdet for en to-årig periode af en enig bestyrelse i HK Kommunal.

Den nye talsperson, der blev præsenteret på HK’s velbesøgte beskæftigelseskonference, er også tillidsrepræsentant på sin arbejdsplads og sidder derudover i bestyrelsen for HK Kommunal Midtvest.

talsperson på beskæftigelsesområdet

om karina sørensen:

2000: cand. Mag.
2000 – 2007: Underviser, vikar på 8 forskellige skoler på 7 år.
2007 – 2009: Sagsbehandler Jobcenter Mors
2009 – nu: Beskæftigelsesfaglig medarbejder Jobcenter Viborg, i første omgang med blandet målgruppe de seneste mange år udelukkende med ungemålgruppen.
2010 – nu: Tillidsrepræsentant på jobcenteret.
Karina Sørensen er desuden næstformand i den lokale klub, er suppleant for fællestillidsrepræsentanten i Viborg Kommune og sidder i sektorbestyrelsen i HK Kommunal Midt-Vest.
Karina Sørensen er pt. nomineret som årets tillidsrepræsentant og er i finalen den 17. november.

 

I samme ombæring udpegede bestyrelsen syv ressourcepersoner, der foruden Karina Sørensen består af en beskæftigelsesfaglig tillidsrepræsentant fra hver af de øvrige seks HK-afdelinger:

  • Christina Kaas Larsen, HK Nordjylland, FTR Hjørring kommune
  • Karina Sørensen, HK Midtvest, TR Jobcenter Viborg, talsperson
  • Joan Møller Gerken, HK Østjylland, TR Jobcenter Aarhus
  • Trine Skov Hansen, HK Sydjylland, TR Jobcenter Esbjerg
  • Kasper Ejlertsen HK Midt FTR Odense kommune
  • Birte Merrild, HK Sjælland, TR Jobcenter Guldborgsund
  • Kim Sørensen, HK Hovedstaden, FTR BIF Københavns kommune

Fokus på medarbejderperspektivet

Formålet med at iscenesætte denne række af aktive beskæftigelsesmedarbejdere er ifølge HK Kommunals næstformand, Pia Lund Jeppesen, at ruste HK Kommunal til bedre at kunne påvirke den beskæftigelsespolitiske dagsorden fra et medarbejderperspektiv.

Jeg ser frem til, at de dygtige ressourcepersoner bliver sparringspartnere for HK Kommunals politiske ledelse
- Pia Lund Jeppesen, næstformand i HK Kommunal

- Vi får nu et netværk af ressourcepersoner, der dækker hele landet. Jeg ser frem til, at de dygtige ressourcepersoner bliver sparringspartnere for HK Kommunals politiske ledelse, når det drejer sig om hurtigt at få afklaret, om en beskæftigelsespolitisk dagsorden har genklang i virkelighedens lokale verden, siger Pia Lund Jeppesen.

At valget som talsperson netop faldt på Karina Sørensen er ifølge Pia Lund Jeppesen bestemt ingen tilfældighed.

- Vi har søgt efter beskæftigelsesmedarbejder, der modsat os i HK Kommunals bestyrelse kan udtale sig med autoritet om den konkrete virkelighed på dagens jobcentre - en person, der som medarbejder så at sige har hånden på kogepladen til daglig. Set i det lys er Karina Sørensen i mine øjne det helt rette valg, siger HK Kommunals næstformand.

Fingeren på den politiske puls

Med valget af Karina Sørensen får HK Kommunal ifølge Pia Lund Jeppesen flere strenge at spille på, når fagforeningen fremover overfor omverdenen kommenterer på beskæftigelsesområdet.

- Vores nye talsperson har bred erfaring fra det praktiske beskæftigelsesarbejde. Derudover har Karina Sørensen allerede sat sit aftryk i medierne gennem en række debatindlæg og interviews om jobcentermedarbejdernes vilkår og ønsker. Hun har i høj grad fingeren på den beskæftigelsespolitiske puls. Jeg er overbevist om, at Karina Sørensen kan repræsentere HK Kommunal på bedste vis, lyder det fra Pia Lund Jeppesen.

I sin nye rolle som talsperson ser Karina Sørensen sig selv som indsamler og formidler af viden.

- Jeg ved en del i forvejen via mit eget og mine kollegers arbejde og følger meget tæt med i debat og forskning på beskæftigelsesområdet. Jeg agter at bruge begge de indgange som fundament, når jeg skal formidle HK Kommunals erfaringer og synspunkter overfor beslutningstagere og journalister. På den måde kan jeg forhåbentlig netop være talsperson for alle de mange HK’ere i jobcentrene, siger Karina Sørensen.

Tillid og faglighed

Karina Sørensen havde ikke brug for særlig lang betænkningstid, da HK Kommunals bestyrelse gav hende tilbuddet om at blive ny talsperson.

Jeg kan se, hvordan diverse reformer, lovændringer og besparelser ser ud i et helt gennemsnits jobcenter.
- Karina Sørensen, talsperson på beskæftigelsesområdet, TR og beskæftigelsesfaglig medarbejder Jobcenter Viborg

- Jeg gjorde mig den overvejelse, at jeg i modsætning til de valgte HK-politikere og embedsfolk sidder ude i et jobcenter til dagligt. Jeg kan se, hvordan diverse reformer, lovændringer og besparelser ser ud i et helt gennemsnits jobcenter. Derfor giver det for mig rigtig god mening, at denne rolle er blevet skabt, siger hun.

Den nye talsperson på beskæftigelsesområdet nyder at deltage i debatterne om jobcentrene og har flittigt skrevet klummer, kronikker og læserbreve.

- Mine indlæg har i høj grad handlet om mine bekymringer over, at lovgiverne simpelthen ofte ikke kender vores område godt nok. Det viser sig for eksempel, når jeg kan se, at det, politikerne siger, de vil opnå, overhovedet ikke er i overensstemmelse med de handlinger, de lægger op til. I mine øjne svarer det til, hvis man sagde, at man ønskede, at børnene i skolerne var mere aktive, og man så nedlagde idrætstimerne ved lov, lyder det fra Karina Sørensen.

Fremtidens beskæftigelsesindsats bør ifølge Karina Sørensen være kendetegnet ved tre afgørende pejlemærker.

- Jeg vil gerne, hvis beskæftigelsesindsatsen bliver karakteriseret af tillid til borgerne, tillid til medarbejderne og høj faglighed i indsatsen, slutter den nye talsperson på beskæftigelsesområdet.

Du vil måske også læse:

Centrale aktører slår ring om jobcentrene
Hvad skal der ske med jobcentrene
Nedskæringer på jobindsatsen vil ramme de svageste ledige