HK Kommunals næstformand, Pia Lund Jeppesen, er oprørt over, hvor ringe regeringen er til at melde planerne ud for beskæftigelsesområdet. Foto: Louise Munksgaard

- Det er fair nok, at man vil omstrukturere beskæftigelsesindsatsen fra grunden, men det er på ingen måde rimeligt overfor hverken de ledige eller de ansatte på jobcentrene, at regeringen giver en så drastisk melding uden at ville løfte bare en lille flig af sløret for, hvad man så har tænkt sig på området. For borgerne eller opgaverne forsvinder jo ikke.

Sådan lyder det fra HK Kommunals næstformand, Pia Lund Jeppesen, der i respekt for både borgere og medarbejdere efterlyser en afklaring fra regeringen på, hvordan man har tænkt sig at udforme den beskæftigelsesindsats, der efter planen skal nytænkes og nedskæres med tre milliarder kroner.

Udmeldingen fra næstformanden blev eksponeret på den netop afholdte konference, ’Hvad skal erstatte jobcentrene’, der var arrangeret af tænketanken Cevea. Foruden Pia Lund Jeppesen deltog repræsentanter for KL, socialrådgiverne, Dansk Arbejdsgiverforening og 3F.

Ekspertudvalg skal højne vidensniveauet

Konferencens deltagere var med Pia Lund Jeppsen enige om, at der er et akut behov for, at regeringen melder ud om sine ambitioner på beskæftigelsesområdet. Samtlige deltagere ønsker, at beskæftigelsesminister, Ane Halsboe-Jørgensen (S), nedsætter et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvad der skal erstatte jobcentrene.

Et sådant ekspertudvalg bør ifølge Pia Lund Jeppesen derudover have til opgave at højne vidensgrundlaget i forbindelse med regeringens ønske om at nytænke beskæftigelsesindsatsen.

- Det vil være klogt med en mere inddragende proces, for vidensniveauet blandt de politikere, jeg har mødt, er nærmest ikke eksisterende. Det er deprimerende, lyder det fra HK Kommunals næstformand, der i følge NB Medier får opbakning fra både kollegerne i fagbevægelsen og arbejdsgiverne.

Tillid som omdrejningspunkt for nytænkning

Regeringens plan om at spare tre milliarder på jobindsatsen frem mod 2030 kan – hvis den bliver gennemført - i følge Pia Lund Jeppesen ikke undgå at få store, negative konsekvenser for såvel borgere som virksomheder.

Til gengæld kan hun fuldt ud tilslutte sig regeringens ønske om at nytænke indsatsen, for kontrollen er løbet løbsk.

- Det vigtigste er tillid. Vi skal have tillid til, at langt de fleste borgere gerne vil arbejde, og lige nu bliver de mødt af nogle dokumenter, hvor der står, hvad de skal levere, og hvis man ikke gør det, så er der konsekvenser og sanktioner. De giver de fleste et ubehag ved at træde ind i et jobcenter, og det er en skidt start, sagde Pia Lund Jeppesen på konferencen ifølge DKNyt.

Næstformanden tilføjer, at det ikke skal være anderledes at komme i jobcentret som på et andet forvaltningssted i kommunen.

Endnu en ekspert advarer mod milliardbesparelser

Samtidig med udmeldingerne fra konferencens deltagere tilslutter endnu en ekspert sig rækken af topforskere, der advarer mod regeringens plan om at rundbarbere beskæftigelsesindsatsen.

Denne grad drejer det sig om økonomiprofessor på Aarhus Universitet, Michael Rosholm. Han er alvorligt bekymret for de kommende milliardbesparelser på jobcentrene, fordi de vil få konsekvenser for den strukturelle ledighed og for de offentlige finanser, mener han.

Rosholm konkluderer, at regningen løber op omkring otte milliarder kroner, hvis den strukturelle ledighed stiger med blot et procentpoint. Derfor betegner han ifølge NB Medier også regeringens spareudmelding for et stort eksperiment, der i sidste ende kan blive rigtig dyrt.

- Indtil vi ved, hvor de kommende besparelser skal findes, så har jeg i det hele taget svært ved at se, at det kan lade sig gøre at finde så mange penge på indsatsen, siger økonomiprofessoren til NB Medier.

HK Kommunal arbejder på flere fronter

HK Kommunal har siden regeringens udspil på beskæftigelsesområdet intensiveret sin informationsindsats til tillidsrepræsentanter og medlemmer, ligesom man blandt andet via talsperson, Karina Sørensen, har oprustet i forhold til synligheden udadtil og i forhold til den politiske interessevaretagelse.

I Facebook-gruppen på beskæftigelsesområdet kan man løbende følge HK Kommunals initiativer og deltage i debatten.

Artiklen er opdateret 02. februar 2023