workshop

Workshoppen "Hvad betyder den digitale udvikling for HK'erne i staten?" på HK Stats Midtvejsmøde tiltrak 30-40 HK'ere, som diskuterede spørgsmålet om, hvad digitalisering gør ved arbejdslivet. Facilitator var digitaliseringsekspert og forsker på IT Universitetet, Søren Skaarup.

Arbejdsliv: Hvad betyder den digitale udvikling og automatisering for HK’erne i staten? Det var et af temaerne på HK Stats Midtvejsmøde i Kolding med fokus på fremtidens arbejdsplads, da vinter officielt blev til forår.

LÆS OGSÅ"Hvis vi drømmer sammen, kan vi nå store mål"

På en workshop gik 30-40 erfarne statsansatte i dybden med spørgsmålet: Hvad gør digitaliseringen ved vores arbejdsliv? Deltagerne diskuterede, og digitaliseringsekspert og forsker på IT Universitetet, Søren Skaarup, gav sit besyv med undervejs. 

- Den automatiserer rutinearbejde. Den forenkler virkeligheden, så den kan datagøres og mere arbejde kan automatiseres. Og så ændrer den digitale udvikling på selve opfattelsen af, hvad faglighed, relationer og kerneopgaven er, og hvordan de praktiseres, sagde Søren Skaarup.

Derfor har vi generelt også brug for mere og øget forståelse for digitalisering og automatisering. Og vi har brug for menneskelige kompetencer til at håndtere det, der kommer, påpegede han.

Hvad betyder automatisering for HK’erne i staten?

Der er allerede nu meget store krav til alle statsansatte om at forstå udviklingen. Og kravene vokser. Der var derfor rum på konferencen til en snak om både bekymringer, nye muligheder, udfordringer, og hvilke nye kompetencer som bliver vigtige.

- Arbejde forsvinder. Der kommer til at mangle job til dem, som ikke kan følge med. Medarbejdere i staten mister vigtig kontakt med borgere, når alt bliver digitaliseret. Og mange digitaliseringsprojekter går galt.

Sådan lød nogle af de statsansattes HK’eres bekymringer – og konstateringer fra deres hverdag på de kolde statslige kontorer.

I workshoppen bad Søren Skaarup deltagerne om at liste de væsentligste udfordringer, som de møder.

- Projekter bygger ofte på dårligt konsulentarbejde baseret på mange antagelser. Når vi udvikler store systemer, sker det ofte, at medarbejdere eller linjeledere ikke bliver involveret, lød nogle af erfaringerne.

For når det går galt i EFI, POLSAG, Forsvarets digitale tidsregistrering eller en anden offentlig digitalisering, er det meget ofte fordi, der ikke er blevet lyttet til de borgere, som skal bruge systemet, eller til de medarbejdere, der ved, hvad det skal kunne.

- Der er brug for at involvere medarbejdere med viden om processer mere, men de får ikke rum og tid. Og kurser, efteruddannelse og kompetenceudvikling dækker ikke behovene, lød det fra en deltager.

- Det er svært at vide, hvad der mangler af kompetencer om 5 år. Ja, det er svært nok at vide, hvad vi skal kunne om et år, sagde en deltager.

HK Stat-medlemmerne i workshoppen havde også et klart budskab til de statslige chefer og til HK Stat:

Vi vil gerne høres og involveres, før et nyt system bliver besluttet. Og det må Rita (HK Stat-formand Rita Bundgaard, red.) gerne sige, når hun mødes med politikerne på Christiansborg.

Det offentlige producerer retfærdighed og tillid

Hvad er så det vigtigste, man skulle gøre anderledes for at sikre, at det bliver godt for medarbejdere og borgere, når staten udvikler, indkøber og indfører nye digitale løsninger?

Søren Skaarup delte også ud af sine erfaringer fra både ledelse i offentlig borgerservice og forskning i digitaliseringen af den.

- Det skal være klokkeklart, hvilken opgave, der skal løses – der skal være fuldstændig konsensus om, hvad det nye skal kunne. Og så skal vi stille krav om at det nye system skal være bedre end det gamle.

Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande. Det er der mange fordele ved. Men udviklingen går ekstremt hurtigt, så det kan være svært at følge med som medarbejder. Og nogle gange sker der it-fejl, som rammer de medarbejdere, der skal løse opgaven hårdt.

- Medarbejderne og borgere skal inddrages fra start. Og hele vejen, så indsigter og viden holdes levende i processen, sagde Søren Skaarup.

LÆS OGSÅ: Digitalisering skal også give mening for borgeren

Skaarup påpegede også, at projektlederne skal insistere på retten på at blive klogere undervejs og i princippet på at kunne trække stikket på et projekt. Og så skal de ansvarlige chefer nogle gange se lidt mere indad.

- Skyd forestillingen om modstand mod forandring ned! Det er noget, dovne ledere siger. Hold fast i kvalitet – og at det er mange ting. Faglig kvalitet, tilfredshed, compliance, samfundsformål, effektivitet. Det er vigtigt hele tiden at have for øje, at det offentlige producerer retfærdighed og tillid til velfærdsstaten, sagde Søren Skaarup, som derfor også havde en klar opfordring til medarbejderne.

- Tag ja-hatten af, og find hårene i suppen. Så bliver den bedre. Bliv ved med at stille de kritiske spørgsmål. Også når det er upopulært.

Hvad skal du kunne? Ekspertens bud

Nye kompetencer og afgørende temaer for at staten og de statsansatte kan lykkes med den enorme opgave ifølge digitaliseringsekspert Søren Skaarup.
1.Teknologiforståelse
2. Omverdensforståelse
3. Dataforståelse
4. Tværfaglighed og samarbejde
5. Bidrage til konsekvensanalyser og solide beslutningsgrundlag
6. Projektarbejdsformen på godt og ondt
7. Tid til kompetenceudvikling
8. Nye kompetenceudviklingsformer
9. Praksisforankring (pas på med ”akademisering”)