Vicedirektør Mikkel Tang Hedegaard oplyser, at systemet ikke i tilstrækkelig grad har understøttet kommunale og regionale behov i en acceptabel kvalitet. Foto: PR

Der har været arbejdet med et nyt IT-system til sygesikring gennem flere år.

Planen var, at udrulningen, kendt som “Go live”, skulle ske i september 2022.

Allerede på det tidspunkt modtog Kommunalbladet henvendelser fra blandt andre de kommunale borger­servicechefer, som udtrykte en vis bekymring over løsningen.

Især fordi det så ud til at blive et fragmenteret system, hvor drift og stabilitet ville blive kraftigt udfordret af samspil og integration med andre systemer, f.eks. E-flyt/flytteløsningen og de regionale systemer med data om læger mv.

Udrulningen blev flyttet fra september til februar i år blandt andet med en forklaring om, at borgerservice var pressede på grund af folketingsvalg, MitID m.m.

Men problemet ser ud til at være dybere, for februar-udrulningen blev heller ikke til noget – og for nuværende er der ikke meldt et nyt tidspunkt ud.

Kommunalbladets vagthund har derfor spurgt Mikkel Tang Hedegaard, vicedirektør i kommunernes IT-fællesskab Kombit, om, hvad der er galt.

Afsat for lidt tid

Hvilken kompleksitet og sværhedsgrad ligger projekt sygesikring på? Skala fra 1-10? F.eks. sammenlignet med KY/KSD (Kommunernes Ydelsessystem og Kommunernes Sygedagpenge-system)?

Det, der er komplekst i det nye system, er variation i data og dataintegrationer til andre systemer – f.eks. regionernes sygesikringssystem Luna. Det er derfor helt essentielt, at den samlede sygesikringsløsning fungerer korrekt i samspil med de øvrige systemer. På den baggrund er der blandt andet behov for mange og omfattende tests for at sikre, at systemet fungerer, som det skal.

Hvad er årsagen til den nye udsættelse?

Det er, at systemet ikke i tilstrækkelig grad har understøttet kommunale og regionale behov i en acceptabel kvalitet. Ikke mindst har der været udfordringer med data og dataintegrationerne.

Jeg kan se i dokumenterne, at leverandør-udbuddet skete i januar 2022, og så skulle “Go live” altså ske kun seks måneder efter. Det virker som urealistisk lidt tid til tests mv.?

Set i bakspejlet har vi undervurderet kompleksiteten i datavariationen og dataintegrationerne i dette system, og dermed må vi jo erkende, at der var afsat for kort tid.

På hvilke konkrete måder har man draget erfaringerne fra KY/KSD ind i projektet – og ikke mindst implementeringsplanen?

En af de ting, vi har været opmærksomme på, er bl.a. løsningens kvalitetsniveau – derfor har der været behov for mange og omfattende tests for at sikre, at systemet fungerer, som det skal.

Tilfredshed måles hvert halve år

Hvordan er support-delen blevet prioriteret ved udrulningen?

Systematic har etableret en servicedesk-funktion, der kommer til at varetage supporten for løsningen, og der etableres desuden et øget beredskab for sygesikringsløsningen i forbindelse med “Go live”. I den sammenhæng er det relevant at nævne, at sygesikringsløsningen jo får væsentligt færre brugere end det f.eks. var tilfældet for KY og KSD.

Har alle tests og delleverancer været gennemført? Har de levet op til kravene? Hvad har testene vist af sårbarheder? Fungerer alle snitflader til andre systemer, f.eks. finans og bogføring, regioner mv?

Som nævnt har systemet ikke i tilstrækkelig grad understøttet kommunale og regionale behov i en acceptabel kvalitet. Derfor er ibrugtagningen udskudt.

Vil medarbejdere i f.eks. borgerservice opleve mange workarounds i starten?

Eftersom systemet endnu ikke er færdigudviklet eller færdigtestet, kan vi endnu ikke sige noget om workarounds.

Gennemføres der tilfredshedsmålinger blandt brugerne i borgerservice?

Ja, og der vil også blive gennemført tilfredshedsmålinger for sygesikringsløsningen hvert halve år.

Projekt Sygesikring
Sygesikring er en ny fælles digital løsning til alle kommuner i Danmark. Systemet skal understøtte administration af sygesikring og lægevalg i kommunerne.
Sygesikringsløsningen skal erstatte kommunernes del af det, som i dag hedder Notus. Det betyder, at den nye løsning fortsat kommer til at være tæt forbundet med regionernes administration af lægevalg, og at der i Sygesikring kommer en central integration til regionernes nye løsning Luna.
Fælles for de to løsninger vil også være Servicebussen, der er udvekslingspunkt for data på området og sikrer lovpligtige data til en lang række samarbejdspartnere.

 

Andre bøvler også med IT-systemer:

KY bøvler med 225-timersreglen

Guldborgsund kæmper med nyt ESDH-system

MITID-KAOS: Borgerservice er stadig lagt ned