Pia Lund Jeppesen, næstformand i HK Kommunal, præsenterede HK Kommunals 10 pejlemærker for fremtidens beskæftigelsesindsats, hvor vi bl.a. understreger, at indsatsen for de ledige skal være baseret på tillid til den enkelte borger - og borgernes retssikkerhed skal være sikret.

- Uigennemtænkte milliardbesparelser på beskæftigelsesindsatsen giver ingen mening, hvis man vil bevare et nogenlunde velfungerende arbejdsmarked. Derfor kan vi ikke give seriøse bud på, hvordan der kan spares tre milliarder kroner på beskæftigelsesområdet frem mod 2030.

Sådan lød budskabet fra HK Kommunals næstformand, Pia Lund Jeppesen, til den af regeringen nedsatte ekspertgruppe, der skal komme med bud på, hvordan man kan forme en ny og tre milliarder kroner billigere beskæftigelsesindsats.

Udmeldingen kom på det netop afholdte første møde mellem ekspertgruppen og så den følgegruppe, HK Kommunals næstformand er en del af. Heller ikke socialrådgiverne og de andre medlemmer af følgegruppen ønskede at hjælpe ekspertgruppen med at rundbarbere beskæftigelsesindsatsen.

10 pejlemærker

Til gengæld benyttede Pia Lund Jeppesen lejligheden til at præsentere ekspertgruppen for HK Kommunals 10 pejlemærker til en ny beskæftigelsespolitik.

Blandt pejlemærkerne fremhævede næstformanden, at der bør formes en tilgang til jobindsatsen baseret på langt mere tillid til både borgere og medarbejdere.

Retssikkerhed for borgerne, fokus på arbejdet med virksomhederne og en afklaringsgaranti, så borgerne ikke cykler rundt i systemet i årevis, var andre af de bud på en ny beskæftigelsesindsats, ekspertgruppen blev præsenteret for.

Lær af erfaringerne!

I samme ombæring appellerede Pia Lund Jeppesen til ekspertgruppen om, at den gennemfører grundige analyser af erfaringerne fra 00’erne og 10’erne, hvor man eksperimenterede med privatiseringer og udliciteringer af beskæftigelsesindsatsen - med særdeles dårlige resultater til følge.

Privatiseringer indgår nemlig som en del af den ramme, ekspertgruppen skal arbejde under. Men blandt andre Det Økonomiske Råd har også advaret mod at privatisere jobindsatsen ureflekteret.

Jobcentrene er ifølge næstformanden en afgørende brik i mange menneskers liv.

- Beskæftigelsesindsatsen trænger bestemt til nogle mærkbare justeringer, men den danske beskæftigelsesmodel er generelt meget velfungerende. Og vi bør være varsomme med at ændre radikalt i den model. I det mindste bør alle samfundsøkonomiske konsekvenser af ændringerne belyses grundigt, lød Pia Lund Jeppesens afsluttende bemærkninger til ekspertgruppen.

Artiklen er opdateret 23. august 2023