ok24 collage

Kan vi endelig få cheferne med på, at statens voksenelever skal have samme vilkår som elever i det kommunale? Skal man have det samme tillæg i hele landet? Kan OK24 forbedre mulighederne for, at ny løn kan fungere for HK’erne i staten?

1.166 idéer til forbedringer i den næste overenskomst. Så mange ønsker modtog HK Stat i juni fra medlemmerne til den kommende forhandling en ny overenskomst med de statslige arbejdsgivere i OK24.

Siden er de mange input blevet læst igennem, sorteret og samlet i HK Stats faglige afdeling, og HK Stats forbundssektorbestyrelse har nu behandlet alle krav og sendt dem videre. Først skal de mange ønsker koordineres med de andre faglige organisationer på det statslige område, og senere bliver HK Stats krav overdraget til de statslige arbejdsgivere i midten af december.

Løn, løn, løn og fleksibilitet

HK Stats ønskeliste er delt op i de generelle krav, som er de ønsker, der gælder i fællesskab for alle statsansatte. Her lønnen det altoverskyggende tema, men også fleksibilitet i arbejdet fylder.

LÆS OGSÅ: HK Stat klar med krav til OK24

Og så er der de specielle krav, som er alle de emner, der gælder specifikt for HK Stats overenskomster.

Masser af specielle krav

De endelige krav bliver først offentliggjort, når de er sendt til arbejdsgiverne midt i december. Men HK Stats forbundssektorbestyrelse udtog mandag den 31. oktober kravene, og forhandlingschef i HK Stat, Christian Esgaard Christensen, fortæller, at bestyrelsen har taget næste alle medlemmernes ønsker med.

LÆS OGSÅ: HK Stats bestyrelse fravælger kostbart krav om fridage

- Vi har læst og bearbejdet de mange krav og ønsker til forbedringer, som medlemmerne meldte ind i foråret, og vi tager stort set alle krav videre, siger Christian Esgaard Christensen.

- HK Stats bestyrelse lægger vægt på at varetage interesserne for alle medlemsgrupper, så vi stiller særlige krav på vegne af både laboranter, it-medarbejdere, kontorfunktionærer, skatteansatte, tjenestemænd og andre grupper understreger forhandlingschefen.

De specielle krav spænder fra brede krav med betydning for mange til meget specialiserede krav, som vedrører meget få medlemmer.

Blandt medlemmernes input er et stort ønske om, at statens voksenelever skal have samme vilkår som elever i det kommunale. Krav om lokale tillæg, et opgør med forskellige lønsatser i provins og hovedstad, videreførelse af TR-fonden, et opgør med ny løn, en bedre beskrivelse af laboranternes løngrupper, forsøg med rådighedstillæg og meget mere er også med i bunken.

Forhandlingerne om en ny overenskomst for HK-ansatte og de i alt omkring 180.000 statsansatte begynder officielt på et møde den 15. december, hvor Rita Bundgaard som formand for de statsansattes forhandlere udveksler krav til OK24 med finansminister Nicolai Wammen (S) og resten af de statslige arbejdsgivere.

Følg forhandlingerne på OK24-siden

ok24 tidslinje