Senior på job - Foto Jacob Lund Photography

Seniorer skal bruges på grund af deres kompetencer og ikke sorteres fra på grund af alder. Foto: Jacob Lund Photography

Langt de fleste arbejdspladser giver udtryk for, hvor dygtig en arbejdskraft, deres seniorer udgør. Men alligevel har det i lang tid vist sig at være seniorer, som fyres først, og seniorer er også de første, som bliver sorteret væk på baggrund af alder, når ansøgningen ryger ud til højre.

Derfor har politikerne indset, at der er behov for at sætte fokus på seniorernes forhold på arbejdsmarkedet. Muligheden for at fastholde seniorer længst mulig tid på arbejdsmarkedet vil ikke kun være en kæmpestor økonomisk gevinst for Danmark. Det er samtidig også oplagt at bruge den tunge viden fra medarbejdere, som stadig har mange produktive år tilbage på jobbet.

LÆS OGSÅ: Seniorer i staten: Det grå guld smides på gaden

Men seniorerne har ikke været behandlet pænt af de danske arbejdspladser frem til nu. Det bliver der nu i nødens stund rådet bod på med etableringen af et statsligt videnscenter for seniorer efter norsk forbillede.

Ingen skal føle sig presset ud

Næstformand i HK Stat, Ulla Moth-Lund Christensen, hilser det nye videnscenter velkommen. Hun mener, det er på høje tid, at topchefer og politikere gør op med den diskriminerende kultur, der rammer seniorerne. Derfor er det for hende naturligt, at staten går forrest og viser vejen for et arbejdsmarked, som ser på kompetencer – og som bruger seniorernes ressourcer langt bedre.

- Vi har brug for en kulturforandring. Lad os skabe nogle statslige arbejdspladser, hvor ingen føler sig presset ud på grund af deres alder. Og hvor arbejdsglæden giver flere lyst til at blive noget længere. Det er der mange gode grunde til. Og der er både menneskelige og kontante gevinster at hente, siger Ulla Moth-Lund Christensen.

LÆS OGSÅ: TEMA: En senior er løsningen

Derfor er det ifølge næstformanden meget positivt, at regeringen sammen med DF, SF, LA og RV med finanslovsaftalen for 2023 har prioriteret 42 millioner kroner over en flerårig periode fra 2023 til 2026 ved etableringen af det nye videnscenter for fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

Videnscentret tilknyttes Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE). Der nedsættes en styregruppe bestående af FH, DA, Ældre Sagen og Faglige Seniorer, som får ansvaret for den strategiske retning for centeret og for udarbejdelse af et arbejdsprogram.