Allerede 4. januar 2024 varmede HK Kommunal op til de vanskelige OK24-forhandlinger. Den dag gik Forhandlingsfællesskabets forhandlinger med KL i gang.

De seneste ugers tætpakkede møderække om den kommende overenskomst er ifølge HK Kommunals formand, Lene Roed, foregået i en god og konstruktiv tone. Der er imidlertid - indtil videre - langt fra tale om noget gennembrud i forhandlingerne.

Løn og fleksibilitet er blandt de emner, der diskuteres mellem parterne. HK Kommunal og de øvrige organisationer krydser stadig klinger med arbejdsgiverne i KL og i Danske Regioner om at lande et forhandlet overenskomstforlig.

De aktuelle OK-forhandlinger foregår derudover under en helt ekstraordinær ramme, hvor afstemningsresultaterne i de enkelte organisationer bliver sammenkædet. Det betyder, at der enten bliver en aftale for alle, eller at der bliver udløst en storkonflikt omfattende samtlige kommunale og regionale arbejdspladser.

Velpolstret konfliktkasse

Lene Roed giver sig ikke på nuværende tidspunkt af med at spå om mulighederne for, at forhandlingerne ender resultatløse. Men formanden understreger, at HK Kommunal for alvor er ved at blive klædt på til en eventuel konflikt i form af strejke eller lockout.

- Jeg fornemmer, at der på begge sider er vilje til, at vi når en fælles løsning. Men en konflikt er altid en mulighed. Hvis det skulle komme dertil, er der den afgørende pointe, at medlemmer af HK Kommunal er sikret konfliktstøtte svarende til den normale løn – fratrukket arbejdsgivers pensions- og arbejdsmarkedsbidrag, siger Lene Roed.

Formanden tilføjer, at HK Kommunal har en velpolstret konfliktkasse, der vil kunne værne om økonomien hos det enkelte medlem i tilfælde af konflikt. Adgang til fuld konfliktstøtte fra HK i tilfælde af strejke eller lockout kræver mindst en måneds medlemskab, inden en eventuel konflikt går i gang.

Orientering og dialog

I HK Kommunal har man i det hele taget skruet op for information om, hvordan man som medlem skal forholde sig i tilfælde af en konflikt. Det er blandt andet sket i form af en OK24-konfliktguide.

Som medlem af HK Kommunal kan man også blive holdt a jour med udviklingen ved at kontakte den lokale tillidsrepræsentant, der allerede har modtaget særskilte informationer om konfliktscenariet.

I alle tilfælde opfordrer HK Kommunals formand til, at man som medlem af fagforeningen holder tæt kontakt til hinanden og får drøftet situationen på de enkelte arbejdspladser.

- Tal med dine kolleger. Og tal med dine tillidsvalgte. Ikke alene om økonomien men også om værdien af det faglige fællesskab, vi repræsenterer. Og hvis der er kolleger, der endnu ikke er omfattet af fællesskabet, kan en mulig konflikt være anledning til at få det forhold bragt i orden, siger Lene Roed.

De næste OK24-forhandlinger finder sted på tirsdag den 23. januar på det kommunale område, mens der forhandles på det regionale område torsdag den 25. januar.