Formanden, Lene Roed, på vej til forhandlinger. Foto: Lars Pryds

Forhandlingerne om de kommende års løn- og arbejdsforhold kører i denne uge for fulde omdrejninger.

Tirsdag mødtes HK Kommunals formand, Lene Roed, og de øvrige topforhandlerne på vegne af omkring 480.000 kommunalt ansatte med de kommunale arbejdsgivere i KL. I dag, torsdag, er det så de regionale arbejdsgivere i Danske Regioner, forhandlerne på vegne af 140.000 regionale medarbejdere krydser klinger med.

I begge tilfælde er der efter planen tale om den næstsidste armlægning, inden det afgøres, om der bliver indgået forlig, eller om der bliver konflikt.

Hvis forhandlingerne ender resultatløse, eller hvis medlemmerne stemmer nej til et eventuelt forlig, er konflikten en realitet. I det tilfælde sikrer HK Kommunal sine medlemmer fuld løn.

Kortene holdes tæt til kroppen

HK Kommunal forbereder sig i alle tilfælde på flere mulige udfald. Forhandlingerne kredser mest af alt om emner som den fremtidige lønudvikling, fleksibilitet i arbejdslivet, kompetenceudvikling, tillidsrepræsentanternes vilkår og arbejdsmiljø.

På begge sider af bordet holder parterne imidlertid kortene tæt til kroppen. Endnu er der ikke indikationer på, om forhandlerne kan nå hinanden i et forlig. I ventetiden giver fem HK-tillidsrepræsentanter deres bud på, hvad der afgør, om de stemmer ja eller nej til et eventuelt kommende overenskomstforlig.

Hvad vil du lægge mest vægt på, når du skal beslutte dig for at stemme ja eller nej til det kommende overenskomstresultat?

Louisa Broch Nymann, lægesekretær og fællestillidsrepræsentant på Sygehus Lillebælt, Kolding
For mig handler det i høj grad om, at vi som lægesekretærer og sundhedsadministrative koordinatorer bliver anerkendt. Vores værd skal afspejles i overenskomsten. Vi er den røde tråd i den hvide verden. Man siger, at ingen er uundværlige, men jeg vil alligevel vove den påstand, at det er vi. Og det skal afspejles i OK24 med bl.a. bedre løn, fokus på et fleksibelt arbejdsliv, gode forhold for vores tillidsvalgte, bedre seniorordninger og fokus på muligheden for kompetenceudvikling!

Anette Ulvbjerg, borgmestersekretær og tillidsrepræsentant på økonomi-, løn- og HR-områderne i Hedensted Kommune
- Jeg tænker først og fremmest, at vi skal have en lønudvikling, der kan matche inflationen og genskabe vores købekraft. Derudover er jeg optaget af, at vi får noget fleksibilitet i arbejdslivet, der tager højde for de forskellige livsfaser, vi er i. Børneforældre, midaldrende og seniorer har forskellige behov for fleksibilitet, hvad enten det handler om hjemmearbejdsdage, firedages-arbejdsuge eller andet. For det tredje vil jeg se på, om det lykkes vores forhandlere at sætte skub på vores kompetenceudvikling. Som HK’ere skal vi hele tiden dygtiggøre os, så vi kan stå endnu stærkere på fremtidens arbejdsmarked.

Mette Højbjerg Skjødt, lægesekretær og fællestillidsrepræsentant på Regionshospitalet Viborg
Min beslutning om at sige ja eller nej til overenskomsten afhænger af det samlede resultat. Behov, værdier og omstændigheder. Hvordan overenskomsten påvirker løn, pension, arbejdsvilkår og andre fordele. Det handler om arbejdsmiljø og forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Så det samlede resultat er vigtigt for mig. Det er ikke mindst vigtigt, at reallønnen er sikret.

Jeanette El Mahdi Kiegstad, projektleder og tillidsrepræsentant i Center for Økonomi i Region Hovedstaden
Jeg vil se på, om der kommer mere fleksibilitet i overenskomsten – at der bliver større mulighed for at vælge mellem frihed og penge. De yngre generationer – især dem der kommer efter mig – har andre forventninger til work life balance og er udfordret af, at det hele skal handle om at arbejde og præstere. Det bliver vi nødt til at interessere os for, hvis vi skal kunne rekruttere og fastholde flere yngre kolleger. Det er er allerede svært, og det er en udfordring, fordi gennemsnitsalderen er ret høj i store dele af den offentlige sektor.

Karina Sørensen, Beskæftigelsesfaglig medarbejder og tillidsrepræsentant på Jobcenter Viborg
Det jeg lægger mest vægt på, når jeg beslutter, om jeg skal stemme ja eller nej til overenskomsten, er, om den er tilstrækkeligt fremtidssikret – både i forhold til lønudvikling, kompetenceudvikling og i forhold til mit eget arbejdsområde, som er beskæftigelsesområdet, hvor der politisk er varslet store forandringer. Overenskomstforhandlerne ved jo ikke, hvordan forandringerne kommer til at se ud, men det er vigtigt for mig, at jeg kan se en overenskomst, der kommer til at kunne bruges ved store forandringer.

 

De afsluttende forhandlinger om de generelle overenskomstkrav forventes på det kommunale område afsluttet i weekenden 9.-11. februar. På det regionale område er det planen, at forhandlingerne bliver afsluttet weekenden efter – den 16.-18. februar.