Når du er ansat på en af HK Handels overenskomster, har du ret til mindst en årlig lønsamtale med din arbejdsgiver, hvis du beder om det. Det er der desværre rigtig mange af vores medlemmer, der ikke gør brug af. Tit har den enkelte rigtig gode forklaringer på hvorfor: Det kan være, at man ikke bryder sig om at gøre opmærksom på sig selv og ens kompetencer eller at virksomheden har signaleret, at der ikke er noget at komme efter.

Til det kan jeg kun sige: Gør det alligevel! Som lønmodtager kan du kun sælge en ting – din arbejdskraft – og det skal du gøre til en ordentlig pris. I handelsbranchen er vores lønstruktur desuden opbygget sådan, at vi som fagforening kun forhandler en minimalløn på plads for vores medlemmer. Den lægger bunden, men er ikke den løn, man skal nøjes med. Derfor er det meningen, at den enkelte selv skal forhandle individuelle tillæg oveni. Det er i øvrigt samme lønstruktur, vi ser på store dele af det øvrige private arbejdsmarked. Det er derfor hverken selvhævdende, unormalt eller krævende at bede om mere i løn – det er meningen med den måde, vores løn er bygget op på. Det er også derfor, du har en overenskomstsikret ret til at forhandle løn hvert år. Og den ret skal du selvfølgelig gøre brug af.

Jeg er godt klar over, at det for mange kan opfattes som grænseoverskridende at skulle fremhæve sig selv og sin arbejdsindsats. Derfor er din lokale afdeling af HK Handel klar til at hjælpe med, hvordan man forbereder sig på lønsamtalen. Med gode råd, fif og input til, hvad man kan lægge vægt på, når man skal fortælle chefen, hvorfor man ønsker mere i løn. Men du kan med fordel også tage en snak med din tillidsrepræsentant før lønforhandlingerne – hun eller han kender dig, din arbejdsplads og jeres ledelse og kan rådgive dig om, hvad du kan bruge af argumenter til lønsamtalen. Du kan også læse mere om, hvordan I sammen kan hæve jeres løn.

Lad dig ikke spise af med en forklaring om, at du ikke kan stige i løn. Hvis det er svaret, du får, så spørg, hvad du skal gøre for at få mere i lønningsposen – så er der noget at tage udgangspunkt i, næste gang, du snakker løn med din chef. Og alle erfaringer viser, at det gør en forskel at kræve mere i løn. Også når tiderne er svære, ledelsen på forhånd er afvisende eller kollegerne har fået nej.