Signe friberg

Direktør for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen Signe Friberg Nielsen kan godt forstå, at nogle statsansatte er blevet utålmodige efter retningslinjer for hjemmearbejde.

4 nye principper for hjemmearbejde i staten. En rundspørge blandt statslige chefer og en værktøjskasse med råd til hjemmearbejdet.

Statens fælles HR-styrelse, Medarbejder og Kompetencestyrelsen under Skatteministeriet, kom fredag før efterårsferien med en samlet temaside om hjemmearbejde, som mange statslige arbejdspladser havde ventet med spænding.

Hjemmearbejde og fleksibilitet er et emne, der vækker følelser, og som optager rigtig mange efter coronahjemsendelserne. Og de længe ventede retningslinjer kom sent, som en række statsansatte påpegede i august. Og nu hvor statens nye værktøjskasse er sat frem, er den blevet vejet, og redskaberne i den fundet for lette af flere kritikere.

Både HK Stat og Djøf har i Altinget i denne uge efterlyst, at Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (Medst) var mere progressiv i sin vejledning og at man centralt ville lægge mere op til at udnytte det unikke vindue, der lige nu er for at skabe nye måder at arbejde på.

- Kom nu ind i kampen! Signalér noget begejstring. Vis, at I ønsker en moderne arbejdsplads. Mange ønsker og forventer, at hjemmearbejde bliver en del af hverdagen fremover, sagde næstformand i HK Stat Ulla Moth-Lund Christensen mandag til Altinget.

LÆS OGSÅEndelig: Staten klar med retningslinjer for hjemmearbejde

I en kommentar på HK Stats sociale medier tidligere på ugen, beskriver statsansatte, hvordan de havde håbet på, at der blev en mulighed for en fast aftale for en eller to ugentlige hjemmearbejdsdage. 

”Men hvad fik vi, en mega fluffy vejledning, som hverken siger for eller imod. Skuffet med skuffet på,” lyder det.

”Den kan vi så ikke bruge til noget som helst, for ledelserne rundt omkring har umådeligt svært ved at overskue, at medarbejderne har klaret sig fint på hjemmekontoret uden en chef på nakken. (..) Meget skuffende må man sige,” lyder en anden kommentar på Facebook.

Op til de lokale arbejdspladser

Men det er ikke Medarbejder og Kompetencestyrelsens opgave at lægger faste regler og procedurer ud for hjemmearbejde på tværs af staten, forklarer direktør i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen Signe Friberg Nielsen.

- Det har aldrig været meningen, at vi på noget tidspunkt skulle komme ud med håndfaste retningslinjer for hjemmearbejde i staten. Det er op til de lokale arbejdspladser at beslutte, siger Signe Friberg Nielsen til HK Statbladet.

- Det, som vi nu har lagt på hjemmesiden, skal ses som en balanceret gennemgang af, hvad det er, man som arbejdsgiver (i staten, red.) med fordel kan reflektere over her efter corona. I det ligger der, at man er mere obs på at bruge arbejde på distancen og på de virtuelle løsninger. Det, vi siger, er, at opgaven og opgaveløsningen skal være i centrum.

Styrelsen fik i maj til opgave at kortlægge erfaringerne fra covid-19 på de statslige arbejdspladser for at understøtte de statslige arbejdsgivere i deres overvejelser om brug af hjemmearbejde fremadrettet. Og Medst-direktøren kan godt forstå, at nogle statsansatte er blevet utålmodige. Men det tager noget tid at snakke med så mange arbejdspladser og have nogle opfølgende dialoger, og det er et meget diverst billede, der bliver tegnet, understreger hun.

- Når vi taler om opgaveløsningen, er vi også nødt til at sige, at de statslige arbejdspladser er meget forskellige. Se fx på Forsvaret og Undervisningsministeriets områder. Der er ikke en one-size-fits-all.

Hybridarbejde giver ny situation

Blandt svarene fra de statslige ledere lyder det, at balancen mellem arbejde på arbejdspladsen og arbejde hjemmefra, vil mange steder skulle findes gennem endnu ikke indhentede erfaringer.

’En vigtig opgave for den enkelte personaleleder bliver derfor at håndtere, at der kan være forskel på hensigtsmæssigheden ved brug af hjemmearbejde på tværs af forskellige medarbejdere og opgavetyper, konkluderer Medst.

- Vi skal trække lidt fra nu i forhold til covid-situationen, hvor alle var hjemme. Nu er der en ny situation, hvor vi skal til at vænne os til hybridarbejde og -ledelse. Vi skal skabe attraktive arbejdspladser, siger Signe Friberg Nielsen. Men i det ligger der også en dualitet.

- Nogle peger på, at en attraktiv arbejdsplads rummer så og så mange ugentlige hjemmearbejdsdage. Men det skal holdes op i mod, at der skal være en sammenhæng på arbejdspladsen. Man er nødt til at have begge dele med begge ben med, når man skal skabe en attraktiv arbejdsplads, understreger direktøren.

Hun giver et eksempel, som kunne være lånt fra Skatteministeriets eget område, hvor rigtig mange nye er blevet ansat under coronaen.

- Når man skal onboarde nye medarbejdere, har man fx brug for erfarne medarbejdere – også selv om de måske er komfortable med at arbejde hjemme. Men der kan det godt være, at arbejdspladsen har brug for at de møder fysisk frem for at lære de nye kolleger op med fx sidemandsoplæring, siger hun.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har lavet 4 overordnede principper, som de strategiske drøftelser kan tage udgangspunkt i, når den øverste ledelse eller ledergruppe på de statslige arbejdspladser skal tage stilling til hjemmearbejde. Principperne lyder: Fokus på opgaven, hjemmearbejde er en ledelsesbeslutning, tænk langsigtet, og skab en attraktiv arbejdsplads.

Essensen er at se den større helhed og være afbalanceret i forhold til alle medarbejdere og opgaver, påpeger Signe Friberg Nielsen.

- Der er et window of opportunity nu, og der kan godt ligge det i det, at man gør brug af mere hjemmearbejde. Det er en lokal ledelsesbeslutning. Vi opfordrer til at tænke over det. Snak med medarbejderne om det!

 

FAKTA

Det siger cheferne om hjemmearbejde

Regeringen bad i maj Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (Medst) om at kortlægge erfaringerne fra covid-19 på de statslige arbejdspladser. 

Til at koordinere det arbejde blev der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (Skatteministeriet), Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet.

Medarbejdere fra de tre ministerier har derfor henover sommeren afdækket de juridiske rammer for brug af hjemmearbejde, kortlagt erfaringer fra COVID-19 på de statslige arbejdspladser og indsamlet forventninger til brug af hjemmearbejde fremadrettet i staten.

’Der er gennemført en survey blandt de statslige chefer om forventningerne til benyttelse af hjemmearbejde i staten i juni-august 2021.’

’For at validere analyseresultaterne er der gennemført dialogmøder med et bredt udsnit af styrelses-direktører og statslige HR-chefer.

Medst har undersøgt arbejdsgivernes erfaringer og har derfor spurgt de statslige chefer om deres oplevelser og erfaringer. Medarbejderne er ikke inddraget i undersøgelsen.

HK har spurgt medlemmerne om hjemmearbejde
HK har tidligere spurgt medlemmer om deres ønsker til hjemmearbejde. I en stor Epinionsundersøgelse svarede 557 statsansatte HK-medlemmer i sommer på en række spørgsmål om, hvordan de arbejder og hvordan de gerne vil indrette deres arbejdsliv fremad.   

Her svarede 36 procent, at de ville arbejde hjemme to dage om ugen, hvis de frit selv kunne vælge, mens 32 procent gerne ville arbejde hjemme 3-4 dage om ugen. En mindre procentdel vil enten aldrig mere arbejde hjemme eller helst alle 5 dage om ugen.

Det siger cheferne bl.a. ifølge Medst:

Erfaringerne med løsning af udviklings- og strategiopgaver på distancen har ikke været lige så gode under hjemsendelsen, som erfaringerne med løsningen af andre typer af opgaver.

Driftsopgaver og sagsbehandling har umiddelbart været mere forenelige med hjemmearbejde, men de langsigtede konsekvenser kan være svære at vurdere.

Brug af hjemmearbejde og den fleksibilitet, det kan give, kan føre til øget medarbejdertilfredshed, hvis det understøtter opgaveløsningen og virker for den enkelte og teamet.

Mange opgaver løses i samarbejde, og det er et væsentligt opmærksomhedspunkt, at én medarbejders hjemmearbejde kan påvirke opgaveløsningen, trivslen og sammenhængskraften for andre medarbejdere.

Muligheden for (delvist) hjemmearbejde i en periode kan understøtte, at man undgår tab af viden i organisationen i forbindelse med, at arbejdspladsen eller en ansat flytter geografisk.

Muligheden for fremadrettet brug af hjemmearbejde kan formentlig nogle steder afhængigt af konteksten blive et rekrutterings- og fastholdelsesparameter – særligt for de statslige institutioner, der geografisk ligger længere væk fra de større byer eller søger specialiseret arbejdskraft.

Kilde: Medst.dk

 

Vis mere