Lene Roed. Formand for HK Kommunal

Kære tillidsrepræsentanter

Jeg vil gerne benytte årets sidste TR-nyhedsbrev til at sige jer tak for indsatsen i 2021. Det har desværre endnu en gang været et år, hvor al for megen energi er brugt på aflysning og omorganisering af faglige aktiviteter. Smittens aktuelle omfang dikterer desuden nu igen udbredt hjemmearbejde, og selv om mange kolleger ser en fordel i at få ro til kerneopgaven, er det nu alligevel brandærgerligt, at arbejdet i hjemmet ikke sker ved passende lejligheder og helt frivilligt, men på grund af truslen fra pandemi.

Fællesskabsfølelsen lider, når arbejdet bliver mere individualiseret, men lad os nu ikke kun dvæle ved alle fortrædelighederne. 2021 har givet anledning til meget, vi kan glæde os over. 

2021 har givet anledning til meget, vi kan glæde os over
- Lene Roed

Tidligt på året aftalte vi en ny overenskomst, og jeg blev utrolig glad for afstemningsresultatet, der viste kæmpe opbakning fra medlemmerne. Det er efterfølgende lykkedes at gennemføre 17 OK21-kurser for tillidsrepræsentanter med fysisk fremmøde, hvilket er lidt af en præstation i disse tider. Jeg håber, at alle jer, der har deltaget, har fået et godt udbytte.

Af andre større aktiviteter vil jeg nævne, at vi fik afviklet en vellykket arbejdsmiljøkonference i en ny hybrid form med lokale møder kombineret med centrale oplæg og dialoger både lokalt og på tværs af landet. Der var 200 deltagere, og evalueringen viste stor begejstring over både indhold og form.

Jeg synes også, vi skal glæde os over den store anerkendelse, vi som offentligt ansatte får for, at velfærdsmaskinen kører videre trods nedlukninger og hjemsendelser. Jeg hører mange give udtryk for, at HK’ernes og andre offentligt ansattes dedikation og fleksibilitet er forbilledlig. Med de kommunale arbejdsgivere har vi lavet en ny fælleserklæring, der skaber de aftalemæssige rammer for fleksibiliteten, fx i form af en midlertidig omplacering.

I regionerne er der penge på vej fra den såkaldte ”coronavinterpakke” til de nu akut hårdt pressede ansatte på hospitalerne. De ekstra penge rækker hverken til et beløb til alle ansatte eller til at løse de store udfordringer i sundhedsvæsenet, men hjælper forhåbentlig i forhold til lidt mere arbejdskraft henover vinteren på de mest belastede områder.  De første aftaler i regionerne viser, at denne kontante anerkendelse gives på tværs af de faggrupperne. Fra HK Kommunals side har vi gjort meget ud af at udbrede kendskabet til bl.a. lægesekretærernes og andre administrative medarbejderes store indsats med bl.a. at aflyse og flytte behandlinger og operationer for at få sundhedsvæsenet til at fungere bedst muligt i denne tid.

Tak for jeres indsats, kære tillidsrepræsentanter. Og hjertelig velkommen til de 190 nyvalgte, der er kommet til i løbet af året. Jeg håber, at det nye år giver jer alle sammen gode muligheder for at markere jer som ”HK på arbejdspladsen”. Der er nok at tage fat på, når det handler om gode løn- og arbejdsvilkår, muligheder for kompetenceudvikling og andre aktiviteter, der organiserer og fastholder medlemmer i et stærkt fællesskab.

Glædelig jul og godt nytår til jer og jeres familier!

Lene Roed, formand for HK Kommunal