hjemmearbejde til web - foto Michael Bech

De mange hjemsendte fra statens arbejdspladser kan komme fysisk på arbejde fra 1. februar. Men en del er utrygge ved at forlade hjemmekontoret. Arkivfoto: Michael Bech

Coronarestriktionerne er officielt lagt i graven fra 1. februar 2022. Men hvad så? Vil arbejdsgiverne have alle medarbejdere til at strømme tilbage på de fysiske arbejdspladser og kontorer – eller bliver der opfordret til mådehold, indtil smittetrykket er dalet, og overblikket er indtruffet?

Med andre ord: Du skal ikke længere vise coronapas for at gå på arbejde, men skal du møde fysisk frem på arbejde fra på tirsdag, selv om du er utryg ved det og sagtens kan løse dine opgaver fra hjemmekontoret?

Alle er blevet taget lidt på sengen af den hurtige beslutning fra regeringen. Men midt i jublen over, at ’coronaen er overstået’, er der flere arbejdsgivere, som lægger op til en lidt forsigtig indflyvning til normale forhold på kontorerne. Ikke mindst af hensyn til en ny smittespredning, der kan lægge arbejdspladsen ned, men også af hensyn til utrygheden hos de enkelte ansatte, som i næsten to år har udført deres job i en virtuel boble på hjemmekontoret.

LÆS OGSÅ: Pressemeddelelse om fremmøde efter corona fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen  

Fra den øverste instans for statens arbejdsgivere er meldingen afdæmpet. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (Medst) har udsendt en pressemeddelelse, hvor de enkelte statslige arbejdspladser opfordres til ’løbende at vurdere situationen og indrette arbejdspladserne efter lokale smitteforhold og de fysiske forhold på arbejdspladsen’. Samtidig betones det, at der ’er igen mulighed for 100 procent fysisk fremmøde’, mens der skal tages ’visse forholdsregler’ i forbindelse med smittede medarbejdere eller nærkontakter.

”Tag særlige hensyn til de utrygge”

Rita Bundgaard, HK Stats formand, hæfter sig ved, at der i de ny retningslinjer er tale om MULIGHED for, at alle kan møde på arbejde fysisk. Ikke om en ordre. Rita Bundgaard er også formand for de statsansattes forhandlingsfællesskab, CFU, som har talt med Medst, før retningslinjerne blev offentliggjort.

- Vi har i CFU haft en god dialog med Medst om den situation, arbejdspladser og medarbejdere står i lige nu. Fra CFU’s side har vi anbefalet, at man lokalt tager særlige hensyn til både medarbejdere, der føler sig utrygge ved at komme tilbage, og at man forholder sig til risikoen for at flere bliver smittet, når arbejdspladserne slår dørene op, siger Rita Bundgaard.

LÆS OGSÅ: Corona: Hver 5. HK'er er utryg ved at gå på job 

- Vi er klar over, at det for nogle vil føles utrygt at komme tilbage til en arbejdsplads med fuld bemanding. Derfor er vi glade for, at der i de næste par uger vil være en lokal dialog, hvor ledelser og medarbejdere på statens arbejdspladser sammen finder løsninger for tilbagevenden og tiltag mod stigende smittetryk, der passer bedst på den enkelte arbejdsplads og gør det muligt at tage hensyn til særligt sårbare grupper, medarbejdere med hjemsendte børn og andre, siger Rita Bundgaard.

”Der vil blive taget individuelle hensyn”

Der er altså mest af alt lagt op til de enkelte statslige arbejdspladsers vurdering. Og her viser fx Københavns Universitet vejen med mere konkrete anvisninger:

- Der har været stor forskel på, hvordan arbejdet har været tilrettelagt i løbet af de seneste måneder. Langt hovedparten har arbejdet hjemmefra, mens andre af hensyn til arbejdsopgaver eller andre forhold har været fysisk til stede på universitetet, forklarer kommunikationsmedarbejder ved Københavns Universitet Christian Hedegaard.

Han fortæller, at eftersom samfundet nu er genåbnet, vil langt flere være tilbage fysisk fra næste uge – ikke mindst fordi mange studier opstarter nyt semester, som nu kan gennemføres fysisk.

- Det er op til de enkelte enheder og afdelinger at tilrettelægge arbejdsformen i forbindelse med genåbningen. For mange vil der være tale om en overgangsperiode frem mod at være fuldstændig tilbage. Og der vil blive taget individuelle hensyn til tilrettelæggelsen af arbejdet i det omfang, der er brug for det, siger Christian Hedegaard.

”Vi finder praktiske og pragmatiske løsninger”

Erhvervsstyrelsen melder også ud, at restriktionerne er væk, og at der nu er mulighed for fuldt fremmøde. Det fremgår af et skriftligt svar til HK Statbladet, at styrelsen lægger sig tæt op ad retningslinjerne fra Medst, men også er opmærksom på, at der skal være mulighed for individuelle hensyn:

LÆS OGSÅ: Fællesskabet har brug for en genstart

- Som bekendt er der meget smitte i samfundet, så det er vigtigt, at vi fortsat følger de generelle råd om smitteforebyggende tiltag, blandt andet udluftning, afstand og håndhygiejne. Hvis du er i tvivl eller bekymret for at blive smittet/smitte andre, så tal med din personaleleder – og så finder vi sammen praktiske og pragmatiske løsninger, skriver Erhvervsstyrelsen i et uddrag af retningslinjerne til medarbejderne.

Fokus på en tryg arbejdsdag

Mange af HK Stats medlemmer arbejder i de syv styrelser under Skatteforvaltningen. Og størstedelen af de ansatte har været sendt hjem i lange perioder under coronapandemien. De har nu også fået retningslinjerne fra Medst meldt ud. Men der er samtidig fra ledelsen lagt op til, at der kan være specielle hensyn forbundet med at skulle møde fysisk på arbejde, mens smittetallene er i top.

LÆS OGSÅ: 10 år tilbage i tiden: HK'ere savner tid og menneskelighed

- Vi er klar over, at der kan sidde medarbejdere, der er bekymrede over at skulle møde fysisk ind på arbejdspladsen. Er man bekymret, så opfordrer vi til, at man tager en snak med sin nærmeste leder om en god løsning på, hvordan man kan tilrettelægge sit arbejde, hvor der både er fokus på opgaven og en tryg arbejdsdag for medarbejderen, siger direktør i Administrations- og Servicestyrelsen, Claus Henrik Larsen.