Deltagere ved konference om kriminalforsorgen

HK Stat har igennem flere år presset massivt på for en genopretning af hele straffesagskæden. Derfor var det også en stor glæde for formand Rita Bundgaard, at medlemmer og tillidsvalgte i Kriminalforsorgen 7. marts kunne samles i Bella Centeret til en konference om, hvordan man løser problemerne og bedst udnytter, at der nu kommer flere penge. 

- Der er for mange tilfælde af vold og alt for mange trusler. Jeg tror, at få kan forstå, hvor alvorlig situationen er. Med de ord åbnede justitsminister Nick Hækkerup (S) mandag den 7. marts 2022 Kriminalforsorgens konference om fremtidens kriminalforsorg.

- I rækker ud til mennesker, der er ved at falde ud over kanten af samfundet, og I kan få dem til at tro på en anden retning end kriminalitet. I er vigtige og skal have det godt, når I er på arbejde, sagde ministeren til de omkring 200 medarbejdere, ledere og repræsentanter fra faglige organisationer, der var samlet i Bella Centeret.

LÆS OGSÅEt pip fra en insider: 8 udfordringer for mig som HK’er

Flere indsatte. Forråelse. Overbelægning og alt for få medarbejdere har ført til en alvorlig og akut situation på Kriminalforsorgens område. Politikerne på Christiansborg reagerede i slutningen af 2021 med flere penge. Men hvordan bruges de penge bedst? Det var dagsordenen på konferencen, hvor deltagere fra hele landet mødtes for at diskutere blandt andet rekruttering, fastholdelse af medarbejdere, arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og bedre sammenhængskraft.

- Det har været nogle meget hårde år, men der er lys i horisonten, lød replikken til ministeren fra direktør i Kriminalforsorgen Ina Eliasen.

LÆS OGSÅNu begynder forhandlingerne: Kriminalforsorgen skal bygges op

Det bliver hårdt arbejde

Som optakt til konferencen havde direktøren et indlæg i Avisen Danmark, hvor hun beder medarbejderne om tålmodighed – og om at blive ved med at løbe stærkt.

’Det bliver hårdt arbejde. For der vil gå nogle år, før vi for alvor mærker det i det daglige. Derfor er det vigtigt, at vores hårdtarbejdende – og hårdt prøvede – medarbejdere holder ud og holder fast. Det er nøglen til, at vi lykkes. Det bliver barskt. Og vi kommer til at bede om at løbe stærkt lidt endnu,’ lød det i indlægget, hvor Ina Eliasen også slår fast, at "vores arbejdsmiljø skal have et kæmpe løft".

LÆS OGSÅHK i Kriminalforsorgen: Vi skal ikke opfinde hver vores dybe tallerken

En gruppe af HK Stat-medlemmer og tillidsvalgte deltog. Fra HK Stat havde de fået følgeskab af formand Rita Bundgaard og arbejdsmiljøkonsulent Betina Halbech.

Rita Bundgaard glædede sig over, at der på konferencen var fokus på alle faggrupper og på deres respektive roller for udviklingen af fremtidens Kriminalforsorg.

- Det er positivt, at politikerne på Christiansborg med den ny flerårsaftale forsøger at rette op på rammerne for arbejdet i Kriminalforsorgen. Men situationen er alvorlig, og den kræver, at vi står sammen og netop inddrager alle faggrupper og alle dele af Kriminalforsorgens område. Jeg synes, vi havde nogle gode debatter og workshops, og jeg er meget glad for, at så mange af HK Stats tillidsvalgte og medlemmer var kommet fra hele landet for at deltage og bidrage med ideer til fremtidens kriminalforsorg, sagde Rita Bundgaard.

MASSER AF OPGAVER VENTER

Som en del af dagen havde Kriminalforsorgen udvalgt 9 temaer, som deltagerne kunne drøfte i workshops. Fællestillidsrepræsentant Irma Ernebjerg Andersen fra Kriminalforsorgen i Frihed (KiF)'s lokalkontor i Viborg var glad for at kunne deltage og repræsentere de kolleger, som ikke selv kunne være med fordi de holder hjulene i gang.

- Det betyder meget, at man bliver hørt som medarbejder. Og som FTR betyder det meget at kunne videregive input fra medarbejderne i denne sammenhæng. Styrket sammenhængskraft ligger mig mig meget på sinde, så det var godt at blive samlet, siger hun.

Direktør Ina Eliasen rundede konferencen af med at glæde sig over mange gode debatter og konkrete forslag til fremtidens arbejde med at genoprette Kriminalforsorgen og i sidste ende "skabe færre ofre" i samfundet.

- Der har været en enorm energi, og jeg håber, at I vil gå hjem og dele med kolleger. Vi har lovet hinanden at arbejde sammen. Og de der er alt rigeligt opgaver til alle, lød det.

LÆS OGSÅ: Brug os mere til det, vi er gode til

FAKTA

Flerårsaftale for Kriminalforsorgen 2022-2025

Regeringen og et politisk flertal blev midt i december enige om en ny flerårsaftale for Kriminalforsorgen. Aftalen indeholder en række initiativer, som skal forbedre medarbejdernes arbejdsforhold, herunder skærpet sikkerhed, øget mulighed for efteruddannelse, mere frihed i opgaveløsningen og etableringen af et internt psykologkorps.
Kriminalforsorgens bevilling stiger med samlet 276 millioner kroner i 2022 stigende til 779 millioner i 2025 set i forhold til bevillingsniveauet i 2021. Der arbejdes på en aftale om leje af 300 fængselspladser i Kosovo til udvisningsdømte udlændinge. Kriminalforsorgens fysiske kapacitet i fængsler og arresthuse øges med 326 pladser i årene fra 2022-2025. Der etableres samtidig 4 nye udslusningsfængsler.
Fremtidens fængselskapacitet sikres bl.a. med forberedelsen af opførelsen af et nyt topsikret fængsel Indsatte, der kan og vil uddanne sig, skal have de rette rammer og den fornødne støtte. Derfor etableres der bl.a. 2 nye uddannelsesafdelinger i fængslerne.
Civilsamfundets muligheder for at hjælpe indsatte videre styrkes. Baseret på en tilgang om ret og pligt, strammes skruen over for de hårdeste Indsatte, mens overgangen til et liv uden kriminalitet styrkes for de indsatte, der gør deres pligt.

 

Vis mere