Rita Bundgaard

HK Stats formand Rita Bundgaard er ikke bekymret for, at kunstig intelligent gør HK'erne overflødige. De vil tværtimod få nye opgaver og funktioner i takt med digitaliseringen. Foto: Mikkel Østergaard.

Set i et historisk perspektiv har HK’ere altid været dygtige til at tage nye værktøjer i brug, og sådan er det stadig. Kunstig intelligens er blot et nyt værktøj, som man som HK’er selvfølgelig skal lære at kende.

Forbundssektorformand i HK Stat Rita Bundgaard mener, at HK’ere spiller en vigtig rolle i brugen af kunstig intelligens i opgaveløsningen.

- Værktøjet skal bruges med omhu. Det kræver stærke fagkompetencer, hvis vi ikke skal ende et sted, hvor forkert brug af kunstig intelligens skaber mistillid til den offentlige forvaltning, fordi vi stoler blindt på maskinen. At have en høj grad af digitalisering er jo sådan set ikke et problem, hvis vi sikrer os, at der er fagkompetente medarbejdere, som både kan gennemskue og udfordre det, som kommer ud af at bruge det, siger hun.

LÆS OGSÅKUNSTIG INTELLIGENS: Vores arbejde bliver sjovere

De administrative medarbejdere bør derfor være blandt dem, der aktivt forholder sig til spørgsmålet om, hvordan kunstig intelligens bruges, mener sektorformanden.

HK’ere bliver ikke overflødige

- HK’erne skal være medbyggere og en slags ingeniører på alle de nye digitale løsninger inden for kunstig intelligens. Selvfølgelig skal der dygtige it-kompetencer til, men vi har også brug for HK’ernes fagkompetencer, understreger Rita Bundgaard.

Hun er ikke bekymret på HK’ernes vegne. Tingene kommer til at forandre sig, og der vil være opgaver, som forsvinder. Men de administrative medarbejdere bliver ikke overflødige. De får andre opgaver og nye muligheder. Formanden opfordrer medarbejderne til at kigge på den arbejdsplatform, som de står på i dag. De skal lægge mærke til, hvad der sker med deres arbejdsopgaver i mødet med de nye digitale værktøjer.

LÆS OGSÅ"Fandme vigtigt, at vi bliver gode til digitalisering"

- Medarbejderne er de bedste til sammen med deres leder og kolleger at se, hvilke typer opgaver der vil forsvinde, og hvilke nye værktøjer der kommer til. Hos HK Stat vil vi rigtig gerne understøtte vores medlemmer med nye kompetencer. Derfor vi har lanceret I Form Til Fremtiden med en masse værktøjer, som man selv kan arbejde med blandt andet et kompetencehjul. Med det kan man prøve sine digitale kompetencer af og få et direkte svar på, om man er lidt let på det, der fx handler om datahåndtering, siger Rita Bundgaard.

Kunstig intelligens og etik

Tænkehandletanken DataEthics og SIRI-kommissionens etikgruppe har udarbejdet en rapport med anbefalinger til kunstig intelligens og etik. Her er et lille udpluk:
Vi bør
  • ikke udvikle AI med det formål at erstatte mennesket, men sikre, at AI altid komplementerer mennesket og ‘kun’ er en cobot, altså en robot, der samarbejder med mennesket
  • sikre, at mennesket altid har det sidste ord, og at et menneske altid ved, om han/hun taler med en maskine eller med et menneske
  • som virksomheder, organisationer og myndigheder udvikle egne dataetiske principper, der går længere end datalovgivningens krav.

Kilde: Tænkehandletanken DataEthics og SIRI-kommissionens etikgruppe.

 

Kom i form til fremtidens job

Digitalisering, større omlægninger og kunstig intelligens får ofte de ansatte til at frygte for deres jobs. HK Stats medlemmer kan derfor få hjælp til at finde kurset, der får opdateret din viden, eller den efteruddannelse som bringer dig i spil til et nyt job.
Stift bekendtskab med de 6 jobfelter, prøv kompetencehjulet og se og hør om andre statsansattes erfaringer med at søge nye kundskaber.
Læs mere på I form til fremtiden