Rita Bundgaard - Foto: Mikkel Østergaard

Medarbejdere som kastebold: I løbet af juni 2022 udfases de sidste dele af forsvarets stærkt kritiserede milliardkontrakt med ISS, og omkring 700 medarbejdere er i løbet af foråret blevet overdraget tilbage til forsvaret, hvor mange også var, før de blev virksomhedsoverdraget til ISS i første omgang. HK Stat har hjulpet mange medlemmer i den proces og vil fortsat følge sagen tæt, siger Rita Bundgaard. Foto: Mikkel Østergaard.

Aktionærerne åndede lettet op, og det samme mange af forsvarets medarbejdere. Der var generel tilfredshed og aktiekursen steg, da det til Sankt Hans sidste år blev offentliggjort, at Forsvarsministeriet og ISS var enige om at rive Danmarkshistoriens største facility management-kontrakt over og ophæve milliard-samarbejdet. 

Det skete efter længere tids massiv kritik fra medarbejdere. Og større økonomiske tab hos ISS.

LÆS OGSÅBramsen: ISS må levere eller ud

Ingen af formålene med kontrakten indfriet

Rigsrevisionen gik ind i sagen, og det førte til, at statsrevisorerne i februar 2022 kritiserede forløbet i skarpe vendinger og konstaterede, at ingen af formålene med facility management-kontrakten var indfriet.

Forsvarsministeriet har hverken kunnet sikre et højt serviceniveau, reducere udgifterne til facility management eller opnå de besparelser, som var forventet, da ministeriet besluttede at samle facility management i én kontrakt, lød kritikken fra statsrevisorerne.

LÆS OGSÅStatsrevisorer: Forsvarsministeriet har på intet tidspunkt haft overblik over ISS-ydelser

Siden har Forsvarsministeriet arbejdet på at overtage og hjemtage de vigtige driftsopgaver og hundredevis af medarbejdere, som udfører dem.

Soldater såvel som civile skal have mad. Øvelsesbanerne skal virke, og HK’ernes kontorer skal rengøres, så de lever op til et minimum af hygiejne. Samtidig skal hele det danske forsvar håndtere et markant øget pres som følge af krigen i Ukraine og skal stå klar med fly, helikoptere og tropper til internationale missioner.

En ny og anderledes facility management-løsning

Det kræver, at alle faciliteter fungerer. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) er derfor nu i gang med at implementere en ny og anderledes facility management-løsning, der adresserer de styringsmæssige problematikker, som FES oplevede i kontrakten med ISS, lyder det.

Som en del af det arbejde forventer FES at genudbyde rengøring, kantinedrift, arealpleje, affaldshåndtering, vintervedligeholdelse, drift af tekniske installationer og eksterne håndværkerydelser, oplyser ministeriet. Og det genudbud vil statsrevisorerne følge med i.

Statsrevisorerne bad i forbindelse med behandling af beretningen Rigsrevisionen om at vurdere ministeriets genudbud af facility management-kontrakter. Da det er et større spørgsmål, har Rigsrevisionen valgt at følge op på dette i en ny beretning, når den nye facility management-løsning er etableret og har været i drift i minimum 2 år, skriver Rigsrevisionen.

Og det er en god nyhed, at statsrevisorerne vil holde snor i sagen, mener HK Stat-formand Rita Bundgaard.

- Det er helt rigtigt, at Rigsrevisionen gransker det nye udbud, men HK Stat vil sammen med tillidsvalgte og medarbejdere på Forsvarets område, være særlig opmærksom på implementeringen og de oplevede ændringer, for konsekvenserne af det tidligere udbud, tåler absolut ikke en gentagelse, siger hun.

En undersøgelse af Forsvarsministeriets styring af de nye facility management-kontrakter vil give et grundlag for at vurdere, om ministeriets nye facility management-løsning får adresseret de styringsmæssige problematikker, som blev oplevet med kontrakten med ISS. Det nærmere indhold af undersøgelsen vil blive fremlagt i et notat til Statsrevisorerne om undersøgelsens tilrettelæggelse, lyder det.

LÆS OGSÅForsvaret og ISS dropper milliardkontrakt

Forsvarsministeriet i svar: Der har manglet styring

Forsvarsministeren noterer sig Rigsrevisionens kritik og grundlæggende er enig i, at der har været mangler i kontraktstyringen. Ministeren oplyser, som det også fremgik af beretningen, at Forsvarsministeriet og ISS blev enige om et førtidigt kontraktophør i juni 2021. Dermed vil ISS være helt udfaset i juni 2022.
Ministeren oplyser desuden, at FES er i gang med at implementere en ny og anderledes facility management-løsning, der adresserer de styringsmæssige problematikker, som FES oplevede i kontrakten med ISS. Ministeren bemærker, at ministeriet har gjort sig væsentlige erfaringer om styringen af udliciterede opgaver i processen omkring kontrakten med ISS, og at ministeriet dermed står på et andet og væsentligt stærkere grundlag i den forestående implementering af Forsvarets nye facility managementløsning fra og med 2022.
Det fremgik af beretningen, at FES forventer at genudbyde rengøring, kantinedrift, arealpleje, affaldshåndtering, vintervedligeholdelse, drift af tekniske installationer og eksterne håndværkerydelser.
Kilde: Rigsrevisionen, Forsvarsministerens redegørelse af 22. april 2022