Ulovligheder på arbejdspladsen

Britta Ipsen er et opdigtet navn. Medlemmets rigtige identitet er redaktionen bekendt. Foto: Lisbeth Holten

Uden om chefen brugte en relativt ny mand på kontoret firmaets businesscard til blandt andet at renovere sin egen lejlighed, storforbruge på diskoteksbesøg med kunder, som samtidig var personlige venner og købe dyrt sportsudstyr til sin søn. I alt viste det sig, at det løb op i omkring 100.000 kroner. 

Britta Ipsen var den eneste administrative på kontoret i den lille produktionsvirksomhed - og dermed også den med det forkromede overblik over, hvad der røg ind og ud af penge. Og hun fandt hurtigt ud af, at der var noget, som så mærkeligt ud. 
- Men jeg gik længe og tænkte over, hvad jeg skulle gøre med den viden. Jeg var meget i tvivl, om det overhovedet var noget, som jeg skulle blande mig i. Jeg snakkede meget med min mand om det, og vi blev enige om, at jeg var nødt til at sige det til min chef, fortæller Britta Ipsen.

Læs også: Hver 6 har oplevet kriminelle eller kritisable forhold på arbejdspladsen
Så hun gik til chefen.
- Men han negligerede det bare og tog det slet ikke alvorligt. Jeg sagde det også til revisoren, men fik at vide, at det skulle jeg ikke blande mig i. Jeg kunne sikkert godt have presset mere på, men jeg ville jo gerne beholde mit job, og deres reaktion sagde mig i hvert fald, at det ikke var noget, jeg skulle blande mig i.

Britta Ipsen blev ikke populær på, at hun havde blandet sig. Fra kollegaen, hun havde afsløret, fik hun at vide, at der ikke var nogen, der kunne lide hende. I sidste ende forlod han virksomheden, men fik besked på, at han skulle betale pengene tilbage.
   - Men jeg så dem i hvert fald aldrig, siger Britta Ipsen, som selv – og af helt andre grunde – har forladt virksomheden.

Læs også: Hvad gør du, hvis du oplever ulovligheder på arbejdspladsen?

5 gode råd fra HK/Privats advokat

Mens offentligt ansatte er beskyttede mod at blive fyret eller straffet af arbejdsgiveren for at fortælle om ulovligheder, har privatansatte ikke den samme sikkerhed. Klara Elisabeth Hoffritz, Advokat i HK/Privat, har følgende råd:

1. Brug din tillidsrepræsentant (hvis du har en)
Snak med din tillidsrepræsentant, om det du har erfaret/oplevet, hvis I har en. Han eller hun kan som særligt beskyttet medarbejder tage det videre til de rette personer i virksomheden. 

2. Gå til din nærmeste leder (medmindre det er vedkommende, der er problemet)
I så vid udstrækning det er muligt, bør du gå ad kommandovejen. Altså starte med at høre din nærmeste leder, om de overhovedet er opmærksomme på, at det og det foregår, - meget gerne på skrift.

3. Kontakt HK, hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre 
Som ansat har man en loyalitetspligt over for sin arbejdsgiver, som siger, at du ikke må skade din virksomhed. Derfor skal du være varsom med at påstå, at noget er ulovligt. For det er sjældent sort-hvidt. Og hvis du fortæller noget, som det viser sig ikke at være hold i, kan arbejdsgiveren hævde, at du har brudt din loyalitetspligt og skadet virksomheden. Det kan være vanskeligt at finde den rette vej gennem sådan et forløb. Søg hjælp hos HK i forhold til, hvordan du skal gribe det an.

4. Udfør opgaven, med mindre der er liv og levned på spil
Du kan heller ikke nægte at udføre en opgave, du bliver beordret, med mindre at der er liv og levned på spil. Til gengæld er det i udgangspunktet arbejdsgiverens ansvar. Så du kan godt sige fra og helst på skrift, men på et tidspunkt er det meget muligt, at du er nødt til at makke ret og acceptere, at der er nogen med flere stjerner på skulderen end dig, som i sidste ende påtager sig ansvaret. Vær dog varsom med alt, der er strafbart.

5. Notér eventuelt situationer og samtaler ned, og brug din sunde fornuft

Før løbende dagbog for dig selv om, hvad du oplever, hvem du taler med, hvad du får af reaktion osv. Sørg for at have udprint eller på anden vis kopi af de mailkorrespondancer, sms, chats mv. du har med din leder eller andre om din bekymringer. Og vær varsom med direkte at optage samtaler, hvis du ikke har fået eksplicit lov til det af dem, der høres i samtalen. I stedet kan du lave dit eget referat fra møder og lignende, som beskriver, hvad du mener, du har hørt. Og lav det, så hurtigt du kan, efter at mødet er slut, og husk at sætte dato på det. Hvis du på nogen måde mundtligt bliver chikaneret eller truet, er det en god ide, at du straks sætter dig til tasterne og skriver til den pågældende, hvordan du har opfattet det, personen netop har fortalt dig. Kontakt herefter HK så hurtigt som muligt.