Undersøgelse: Ulovligheder i virksomheder

Foto: Lisbeth Holten

Op til flere af chefens familiemedlemmer er ansat i virksomheden og får hver måned udbetalt løn - men de arbejder der altså ikke. Samme chef indkøber også varer til sit private hjem - mens firmaet betaler.

Men chefen ejer altså ikke virksomheden selv - der er også andre investorer i firmaet.
- Jeg ved ikke, om de andre investorer ved det og er indforstået med, at det foregår. Men når varerne, som bliver købt til hans private brug, bliver sendt til virksomheden, så får det mig da til at tænke, at der er noget, som ikke er helt ok, fortæller Anne Hansen.

- Men uanset om det er ulovligt eller ej, så synes jeg, at det er forkert. Og dobbeltmoralsk, når jeg til lønforhandlinger og MUS-samtaler hele tiden får at vide, at der ikke er penge til lønforhøjelser.

Læs også: Hver 6. har oplevet kriminelle eller kritisable forhold på arbejdspladsen

Anne Hansen sidder i en stilling, hvor hun har adgang til økonomien. Der er også andre kolleger, som ved det, og selv om de også synes, at det er forkert, så er der også en stemning af, at man blot har affundet sig med det.

- Nogle gange ville jeg ønske, at jeg ikke vidste noget om det, så jeg kunne slippe for at skulle forholde mig til det. Også fordi, jeg da mister lidt respekt for min chef, når sådan noget sker, siger Anne Hansen.

Men hun har ikke planer om at italesætte det over for nogen. Hverken chefen selv eller eksterne myndigheder.
- Måske burde jeg gøre noget. Jeg ved det ikke. Men jeg har meget stor loyalitet over for min arbejdsgiver. De behandler mig godt, og jeg er glad for mine arbejdsopgaver. Jeg tror også, at jeg har det sådan, at det ikke er min opgave at gøre revisorer eller myndigheder opmærksom på det. Det må være deres egen opgave, siger Anne Hansen.

- Jeg tror, at der skulle være tale om noget åbenlyst kriminelt med meget store beløb, før jeg ville gå til myndighederne.

Anne Hansen er et opdigtet navn. Medlemmets rigtige identitet er redaktionen bekendt.


Læs også: Hvad gør du, hvis du oplever ulovligheder på arbejdspladsen

 

5 gode råd fra HK/Privats advokat

Mens offentligt ansatte er beskyttede mod at blive fyret eller straffet af arbejdsgiveren for at fortælle om ulovligheder, har privatansatte ikke den samme sikkerhed. Klara Elisabeth Hoffritz, Advokat i HK/Privat, har følgende råd:

1. Brug din tillidsrepræsentant (hvis du har en)
Snak med din tillidsrepræsentant, om det du har erfaret/oplevet, hvis I har en. Han eller hun kan som særligt beskyttet medarbejder tage det videre til de rette personer i virksomheden. 

2. Gå til din nærmeste leder (medmindre det er vedkommende, der er problemet)
I så vid udstrækning det er muligt, bør du gå ad kommandovejen. Altså starte med at høre din nærmeste leder, om de overhovedet er opmærksomme på, at det og det foregår, - meget gerne på skrift.

3. Kontakt HK, hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre 
Som ansat har man en loyalitetspligt over for sin arbejdsgiver, som siger, at du ikke må skade din virksomhed. Derfor skal du være varsom med at påstå, at noget er ulovligt. For det er sjældent sort-hvidt. Og hvis du fortæller noget, som det viser sig ikke at være hold i, kan arbejdsgiveren hævde, at du har brudt din loyalitetspligt og skadet virksomheden. Det kan være vanskeligt at finde den rette vej gennem sådan et forløb. Søg hjælp hos HK i forhold til, hvordan du skal gribe det an.

4. Udfør opgaven, med mindre der er liv og levned på spil
Du kan heller ikke nægte at udføre en opgave, du bliver beordret, med mindre at der er liv og levned på spil. Til gengæld er det i udgangspunktet arbejdsgiverens ansvar. Så du kan godt sige fra og helst på skrift, men på et tidspunkt er det meget muligt, at du er nødt til at makke ret og acceptere, at der er nogen med flere stjerner på skulderen end dig, som i sidste ende påtager sig ansvaret. Vær dog varsom med alt, der er strafbart.

5. Notér eventuelt situationer og samtaler ned, og brug din sunde fornuft

Før løbende dagbog for dig selv om, hvad du oplever, hvem du taler med, hvad du får af reaktion osv. Sørg for at have udprint eller på anden vis kopi af de mailkorrespondancer, sms, chats mv. du har med din leder eller andre om din bekymringer. Og vær varsom med direkte at optage samtaler, hvis du ikke har fået eksplicit lov til det af dem, der høres i samtalen. I stedet kan du lave dit eget referat fra møder og lignende, som beskriver, hvad du mener, du har hørt. Og lav det, så hurtigt du kan, efter at mødet er slut, og husk at sætte dato på det. Hvis du på nogen måde mundtligt bliver chikaneret eller truet, er det en god ide, at du straks sætter dig til tasterne og skriver til den pågældende, hvordan du har opfattet det, personen netop har fortalt dig. Kontakt herefter HK så hurtigt som muligt.