Undersøgelse: Ulovligheder i virksomheder

Foto: Lisbeth Holten

 

Går man ud på Trine Sørensens arbejdsplads’ varelager og reelt opgør det, vil man rende ind i en markant skuffelse. For lageret har ikke reelt den værdi, som er opgjort i de officielle papirer.

Det ved de godt. Og det ved Trine Sørensen godt. For hun har selv været med til at fikse det sådan. Efter lodret ordre fra chefen, ganske vist.

- Ved årsafslutningen var jeg med til, at vi tog ukurante varer - som altså ikke kunne bruges til noget - og lagde dem ind i et opdigtet projekt, så de igen fik en værdi. Men altså en fiktiv værdi. Så vores varelager har slet ikke den værdi, som vi har stående, fortæller Trine Sørensen.

Læs også: Hver 6. har oplevet ulovlige eller kritisable forhold på arbejdspladsen
Virksomheden er delvist ejet af en stor investeringsfond. Og det fiktivt oppustede lager blev blandt andet lavet for at sikre deres fortsatte deltagelse i virksomheden.
- Det er jo virkelig skidt at lyve over for sine investorer om virksomhedens værdi, siger Trine Sørensen, der fik besked på at opgøre varelager sådan af sin chef.

- Jeg spurgte min chef, om det ikke var snyd. Men beskeden var, at jeg bare skulle gøre det. Det var bestemt ikke rart at lave noget, som man ved, er forkert, og jeg har efterfølgende tænkt, om jeg skulle have sagt mere fra. Men omvendt: Når man får en lodret ordre, så er man jo også nødt til at gøre det, hvis man vil beholde sit job.
Trine Sørensen har heller ikke nogen planer om at sige til nogen, hvad der er foregået. I hvert fald ikke før hun måtte have fundet sig et nyt job.

- Men der ligger også noget loyalitet i det. Det er her, jeg har min daglige gang, og her, at jeg har mine gode kolleger, som jeg ikke har lyst til at ramme, forklarer hun.
- Hvis det blev opdaget, ville konsekvensen formentlig være, at vi ville få nogle kæmpe bøder, som vi ikke ville have råd til at betale. ⁄⁄

Trine Sørensen er et opdigtet navn. Medlemmets rigtige identitet er redaktionen bekendt.

Læs også: Hvad gør du, hvis du oplever ulovligheder på arbejdspladsen

5 gode råd fra HK/Privats advokat

Mens offentligt ansatte er beskyttede mod at blive fyret eller straffet af arbejdsgiveren for at fortælle om ulovligheder, har privatansatte ikke den samme sikkerhed. Klara Elisabeth Hoffritz, Advokat i HK/Privat, har følgende råd:

1. Brug din tillidsrepræsentant (hvis du har en)
Snak med din tillidsrepræsentant, om det du har erfaret/oplevet, hvis I har en. Han eller hun kan som særligt beskyttet medarbejder tage det videre til de rette personer i virksomheden. 

2. Gå til din nærmeste leder (medmindre det er vedkommende, der er problemet)
I så vid udstrækning det er muligt, bør du gå ad kommandovejen. Altså starte med at høre din nærmeste leder, om de overhovedet er opmærksomme på, at det og det foregår, - meget gerne på skrift.

3. Kontakt HK, hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre 
Som ansat har man en loyalitetspligt over for sin arbejdsgiver, som siger, at du ikke må skade din virksomhed. Derfor skal du være varsom med at påstå, at noget er ulovligt. For det er sjældent sort-hvidt. Og hvis du fortæller noget, som det viser sig ikke at være hold i, kan arbejdsgiveren hævde, at du har brudt din loyalitetspligt og skadet virksomheden. Det kan være vanskeligt at finde den rette vej gennem sådan et forløb. Søg hjælp hos HK i forhold til, hvordan du skal gribe det an.

4. Udfør opgaven, med mindre der er liv og levned på spil
Du kan heller ikke nægte at udføre en opgave, du bliver beordret, med mindre at der er liv og levned på spil. Til gengæld er det i udgangspunktet arbejdsgiverens ansvar. Så du kan godt sige fra og helst på skrift, men på et tidspunkt er det meget muligt, at du er nødt til at makke ret og acceptere, at der er nogen med flere stjerner på skulderen end dig, som i sidste ende påtager sig ansvaret. Vær dog varsom med alt, der er strafbart.

5. Notér eventuelt situationer og samtaler ned, og brug din sunde fornuft

Før løbende dagbog for dig selv om, hvad du oplever, hvem du taler med, hvad du får af reaktion osv. Sørg for at have udprint eller på anden vis kopi af de mailkorrespondancer, sms, chats mv. du har med din leder eller andre om din bekymringer. Og vær varsom med direkte at optage samtaler, hvis du ikke har fået eksplicit lov til det af dem, der høres i samtalen. I stedet kan du lave dit eget referat fra møder og lignende, som beskriver, hvad du mener, du har hørt. Og lav det, så hurtigt du kan, efter at mødet er slut, og husk at sætte dato på det. Hvis du på nogen måde mundtligt bliver chikaneret eller truet, er det en god ide, at du straks sætter dig til tasterne og skriver til den pågældende, hvordan du har opfattet det, personen netop har fortalt dig. Kontakt herefter HK så hurtigt som muligt.