I dag skrev parterne under på en ny aftale, som blandt andet over de næste tre år sikrer en automatisk stigning i minimumslønnen for alle privatansatte tandklinikassistenter. Helt konkret stiger minimallønnen hvert år i overenskomstperioden 471 kr. pr. måned, så man havner på mindst 1.413 kroner ekstra om måneden. Regnestykket er sådan, at man får 471 kroner mere om måneden det første år + 471 kroner om måneden det andet år + 471 kroner om måneden det tredje år. Det svarer til en lønstigning på 2 procent pr. år. Og det glæder Anja C. Jensen, næstformand i HK Privat, som også peger på bedre muligheder for uddannelses- og kompetenceudvikling.

”Vi er særligt glade for et pænt lønløft, og at vi nu sammen med arbejdsgiverne sætter gang i mulighederne for, at efteruddannelse bliver brugt i højere grad end nu. Løn og uddannelse var overskriften for os, da vi gik ind til forhandlingerne, fordi klinikassistenterne tørster efter begge dele," siger hun.

HK Privat-næstformanden henviser til, at der på uddannelsesfronten er nedsat et hurtigarbejdende udvalg for bedre kompetenceudvikling, som skal sikre effektiv anvendelse af den såkaldte motivationskonto, som tandklinikassistenterne kan bruge til videreuddannelse.

Forbedringerne i den nye overenskomst minder derudover i høj grad om industriforliget, som blev indgået d. 9. februar. Eksempelvis stiger fritvalgskontoen fra 4 til 7 procent i aftaleperioden. Beløbet kommer oveni lønnen og kan veksles til kontanter eller bruges til at købe seniorfridage, børneomsorgsdage, indbetaling til pensionsordning. Og som noget helt nyt kan man som forældre bruge af kontoen til at afholde barns 2. hele sygedag samt lægebesøg med børn.

Udover forbedringer på fritvalgskontoen er der til nybagte forældre nu også yderligere 3 ugers betalt barsel til den forælder, der ikke afholder barselsorlov. Det betyder, at overenskomsten i alt øremærker 8 ugers betalt barsel til faren eller den anden forælder.

”Samlet set er vi godt tilfredse med, at aftalen alene i kroner og ører giver den enkelte tandklinikassistent et stort løft. 3 procent mere på fritvalgskontoen plus pæne lønstigninger er noget, der kan mærkes, og som har været højt på dagsordenen hos os i HK Privat i mange år. Netop fordi at tandklinikassistenterne har haltet bagefter på lønnen sammenlignet med andre grupper,” påpeger Anja C. Jensen.

Hun understreger, at for tandklinikassistenterne gælder det stadig, at der udover disse centralt aftalte forbedringer, er årlige lokale lønforhandlinger, hvor den enkelte tandklinikassistent selv kan forhandle endnu mere hjem i lønningsposen.

Det indeholder den nye overenskomst:

  • Automatisk lønstigning til alle på minimum 1.421 kr. om måneden over 3 år, der ikke modregnes i den årlige lønforhandling. Det præciseres i aftalen, at anciennitet også er et vigtigt parameter for at hæve lønnen i forbindelse med den årlige lønforhandling.
  • Fritvalgsordningen stiger fra 4 til 7 procent med fortsat mulighed for at anvende ordningen fleksibelt til pension, udbetaling, børns sygdom, eller køb af ekstra fridage, såfremt man er enig med tandlægen.
  • Barselordningen forbedres med 3 ugers ekstra betalt barsel til den anden forældre, så overenskomsten nu øremærker 8 ugers barsel til den anden forælder med fuld løn.
  • Ekstraordinært fokus på kompetenceudvikling og anvendelse af motivationskontoen til videreuddannelsesmuligheder.
  • Ret til ikke opbrugt uddannelse efter fratrædelse
  • Arbejdsmiljø-repræsentanter har ret til deltagelse i HK-kurser.