Hele fem års regnskaber skulle de delegerede på HK Stats kongres 10. juni 2021 behandle og godkende. Gennem den lange periode er det gået både ned og op med pengene i HK Stats-kassen, fremgik det af næstformand Peter Rabens gennemgang. Regnskabet blev godkendt med 188 stemmer for, 10 blanke stemmer og ingen imod.

- I de første år af kongresperioden har vi haft et underskud – altså i 2016 og 2017. Det er nu vendt til et overskud og et budget i balance, sagde Peter Raben.

- Tilbage i 2017 var der ikke balance i økonomien og egenkapitalen var lille. Vi har derfor været gennem en konsolideringsperiode, der blandt andet har betydet et stigende kontingent samt reduktion af personale- og lønomkostninger. Underskuddet er nu vendt, og vi står økonomisk langt stærkere, forklarede næstformanden.

Kontingentet for medlemskab er den primære indtægtskilde for HK Stat. I løbet af den 5-årige kongresperiode er det steget fra 104 til 122 kroner om måneden. Altså med 18 kroner. Hovedparten af stigningen kom fra 2017 til 2018, hvor økonomien strammede til.

I september 2021 stiger sektorkontingentet med to kroner til i alt 124 kroner. Dertil kommer kontingent til HK-forbundet, a-kasse, præmie for HK’s lønforsikring og evt. medlemskab af landsklub. 

LÆS OGSÅ: Uden HK'erne ville statens arbejdspladser knirke slemt

I 2019 og 2019 viser regnskaberne overskud, og HK Stats egenkapital vokser markant til 45,6 millioner kroner. Det vi¬l sige mere end en tredobling i løbet af kongresperioden. Det var en kombination af besparelser, stigende kontingentindtægter og et par store, ekstraordinære indtægter, fremgik det, da Peter Raben fremlagde regnskaberne:

- Resultaterne i 2019 og 2020 er usædvanlige i forhold til tidligere år. I begge år har der været store overskud. I 2019 overgik vi til en fælles lønforsikring i HK Danmark og dermed en ny fælles bonusfond. Vi blev købt ud af den eksisterende bonusfond, hvilket medførte en indtægt på cirka 22 millioner kroner. 2020 var et atypisk år på grund af corona. Her blev en række aktiviteter aflyst, udskudt eller omlagt til et virtuelt arrangement, forklarede han.

I 2020 bidrog også penge fra den nye TR-fond positivt på indtægtssiden. Fonden blev etableret som et delresultat af OK18, og den blev videreført ved forhandlingerne om OK21. Fonden er på godt 5 millioner kroner. Pengene er øremærket uddannelse og aktiviteter for tillidsrepræsentanter, som skal være centrale aktører i indsatsen for at inspirere og forberede HK-kollegerne til fremtidens jobfunktioner. 

Nødvendigt med buffer til dårligere tider

Den væsentligt forøgede egenkapital henover beretningsperioden er en nødvendig økonomisk buffer, fremgik det af regnskabsfremlæggelsen.

- Egenkapitalen er vigtig, da vi får mulighed for at prioritere uforudsete udgifter til faglige aktiviteter, som ikke kan dækkes af den årlige kontingentindtægt. Desuden kan den få os igennem dårligere tider, sagde Peter Raben.

LÆS OGSÅ: FH-formand: I har været uundværlige

Han understregede samtidig, at sektorbestyrelsen går efter de mindst mulige stigninger i kontingentet og efter at lade pengene komme ud og gøre gavn:

- Vi har stor fokus på, at kontingentet ikke skal stige mere end nødvendigt. Derfor tager bestyrelsen hvert år stilling til en eventuel kontingentstigning. Samtidig er der også fokus på, at vi ikke ender i samme situation som i 2017 og 2018, hvor vi var nødsaget til at sætte kontingent så kraftigt op, sagde Peter Raben.

LÆS OGSÅ: Væk med grønthøster og misbrug af vikarer

Han forklarede, at den forbedrede egenkapital viser, hvor vigtig det har været for HK Stat at trimme økonomien i perioden. Men det skal ikke ende med en kæmpe pengetank, lod han samtidig forstå:

- Egenkapitalens størrelse viser også, hvor afgørende konsolideringen har været for os. Det er dog altid en balance, hvor stor den skal være, da vi helst ser, at pengene skal ud og arbejde for medlemmerne.

Budgetterer med lidt færre medlemmer

Kontingentindtægten har igennem årene været stigende med undtagelse af 2017, hvor der sker et lille fald. Årsagen her var tilbagegang i antallet af medlemmer.  

Fra udgangen af 2015 til 2017 var antallet af betalende erhvervsaktive medlemmer faldende. I den periode mistede vi desværre medlemmer, hvilket blandt andet skyldtes privatisering af statslige arbejdspladser, sagde Peter Raben.

LÆS OGSÅ: Forudsætningen for sejr var og er solidaritet

- Herefter vendte den negative tendens, og i 2018 fik vi en medlemsfremgang. En årsag er OK18, hvor flere meldte sig ind op til og under forhandlingerne. I 2019 ser vi igen et lille fald, men i 2020 har vi en medlemsfremgang. 

I første kvartal 2021 var der ifølge den skriftlige beretning til kongressen en medlemsfremgang. Aktuelt har tallene dog stabiliseret sig, og hvordan udviklingen bliver i fremtiden er ukendt, fremgik det af næstformandens gennemgang af regnskaberne. 

- Vores forventning er, at der vil være en årlig medlemstilbagegang på 2,5 procent, hvilket også er indregnet i budgettet for de kommende år, sagde Peter Raben i sin sidste regnskabsfremlæggelse hos HK Stat.