Foto: Jacob Lund Photography

HK Stats medlemmer var med til at holde de statslige instanser kørende fra hjemmekontoret under corona. Nu skal de tilbage på jobbet. Modelfoto: Jacob Lund Photography

Det skulle være den store forløsning efter ensomme dage med hjemmearbejde ved stuebordet under coronakrisen. Endelig kan HK Stats medlemmer vende tilbage til arbejdspladsen, det kollegiale fællesskab og en struktureret hverdag. 

Sådan har de fleste det da også. Men en ny undersøgelse fra HK Stat viser, at hver tredje faktisk er utryg ved igen at skulle møde frem på jobbet. Ifølge undersøgelsen er 34 procent således bekymrede for den tilbagevenden til de gammelkendte fysiske rammer på arbejdspladsen, som foregår i disse uger. 

LÆS OGSÅ: Sådan bliver det trygt at vende tilbage til arbejdspladsen

Bekymringen handler delvist om frygten for at blive smittet eller bringe smitte med hjem, hvilket i alt ’ gælder for 23 procent. Men det, der først og fremmest bekymrer, er ’støj, forstyrrelser og konflikter på arbejdspladsen’, hvilket hele 56 procent angiver som den primære årsag til forbeholdet ved at komme tilbage på jobbet.

En nødløsning viste sig effektiv

En af de 1.200 medlemmer, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, mener da også, at støj og forstyrrelser bliver ekstra belastende efter så lang tid med ro og fordybelse i opgaverne:

- Jeg er mest bekymret for forstyrrelserne tilbage på jobbet. Og så er jeg utryg ved, om vi får hjælp til at sænke arbejdspresset, når vi vender tilbage. Det vil nemlig vokse og hurtigt blive stort igen. For vi kan ikke fordybe os på samme måde på arbejdspladsen som på hjemmekontoret, skriver medlemmet.

LÆS OGSÅ: Den anden hjemsendelse rammer hårdere end den første

Den lange periode med hjemmearbejde var ment som en nødløsning under pandemien. Men arbejdet fra hjemmekontoret viste sig på langt de fleste statslige arbejdspladser at være en ekstremt effektiv og produktiv arbejdsmetode. Omkostningen var savnet af kolleger og social kontakt, men hjulene i samfundet blev holdt mere end solidt i gang.

”Der skal tilvænning til”

Bekymringen for en anden af deltagerne i undersøgelsen går da også netop på frygten for at miste hjemmearbejdet:

- Jeg frygter, at den tilvundne fleksibilitet ved hjemmearbejde smides på gulvet, og hjemmearbejde igen vil blive opfattet som et specielt personalegode, som man skal gøre sig særligt fortjent til. Det ville give god mening at forhandle nogle faste rammer og vilkår for fremtidigt hjemmearbejde uanset årsag, skriver medlemmet.

LÆS OGSÅ: "I har været uundværlige"

En tredje hæfter sig ved, at meget har ændret sig, så det tager tid at falde ind i rutiner og sociale konstellationer igen:

- Har næsten været hjemsendt fra 11. marts sidste år, så der skal nok lidt tilvænning til for at møde ind på arbejdspladsen igen hver dag. Men tænker også, at det bliver rigtig dejligt at se kollegerne igen, skriver medlemmet.

”Vi skal ’back to better’”

Arbejdsmiljøkonsulent i HK Stat, Betina Halbech, anbefaler da også, at man har ekstra meget øje for hinanden under den langsomme genåbning. Og at processen skal hjælpes på vej af nye tiltag og ’regler’. For der er ikke bare tale om, at medarbejderne vender hjem fra ferie. 

- Det kan være svært for mange af skulle møde frem foran ens kollegaer og leder efter så lang tids ’isolation’, selv om mange også givetvis har savnet den sociale kontakt. Det er en reel bekymring, som skal tages alvorligt, siger Betina Halbech. 

Hun mener derfor, det vil være en god idé, hvis lederen tager en 1:1 samtale med den enkelte medarbejder. Fokus skal være på, hvilke bekymringer der rejser sig hos den enkelte, og hvad der skal til, for at indslusningen kan fungere bedst muligt for vedkommende. 

LÆS OGSÅ:  Hjemmearbejderne blev set i sidste øjeblik 

- Det kan fx være en langsom indslusning, ligesom der kan vise sig at være brug for, at arbejdsmiljøgruppen sammen med medarbejderne tænker i ny indretning og nye ’leveregler’ for at reducere omfanget af den belastende støj, forstyrrelserne og konflikter.  

- Det er vigtigt, at man ikke bare tænker ’back to normal’, men derimod ’back to better’ og godtager, at det nu igen er en ny situation som kalder på, at medarbejderne inddrages i, hvordan forandringen bedst muligt tackles for at understøtte et godt arbejdsmiljø fysisk som psykisk, siger Betina Halbech.

12 procent mødte på job

Undersøgelsen viser, at 88 af HK Stats medlemmer har været sendt helt eller delvist i hjemmearbejde under coronakrisen. Kun 3 procent af dem er sendt hjem uden arbejdsopgaver. 

LÆS OGSÅ: Rekordlavt antal statsansatte havde sygefravær under corona

De resterende 12 procent er af forskellige årsager mødt ind på halvtomme kontorer på arbejdspladsen hver dag under nedlukningerne. Flertallet af dem har været beskæftiget med såkaldt ’kritisk arbejde’ i funktioner, der er essentielle for, at samfundet fungerer.

UNDERSØGELSE

Undersøgelsen, som handler om arbejdspres under corona og forventninger til tilbagevenden, er udsendt til 4.000 tilfældigt udvalgte medlemmer i første uge af juni 2021. 
1.200 har besvaret undersøgelsen.