Dennis Alex Jørgensen - pressefoto

Formanden for HK Hovedstaden, Dennis Alex Jørgensen, kalder forholdene 'fuldstændig horrible' i den statslige smitteopsporingsenhed. Foto: Pressefoto

Trusler, nedværdigende kommentarer og forskelsbehandling. Flere vikaransatte fra statens smitteopsporing fortæller i Ekstra Bladet om krænkende adfærd og et giftigt arbejdsmiljø, som ifølge avisen har påvirket nogle vikarer så meget, at de er blevet syge af at gå på arbejde.

Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af en intern arbejdspladsvurdering (APV) og har talt med en række kilder, som beskriver, at arbejdsforholdene er elendige for de vikaransatte hos smitteopsporingen, som nu hører under Styrelsen for Patientsikkerhed, men tidligere blev styret af Rigspolitiet.

En virksomhed i krise

- Generelt bærer besvarelserne i APV-rapporten præg af en virksomhed, der er i krise. Den bærer ligeledes præg af inkompetence og samarbejdsproblemer med mange daglige konflikter, siger Henrik Gliese, som er ekspert i arbejdsmiljø og direktør hos Arbejdsmiljøeksperten, til Ekstra Bladet.

LÆS OGSÅ:  Vi opdeler vores arbejdskraft i et A- og et B-hold

To tidligere medarbejdere står frem i avisen med hver deres beretning om et horribelt arbejdsmiljø.

- Der var blandt andet forskelsbehandling, nedladende kommentarer og systematisk overvågning på arbejdspladsen, siger en tidligere ansat, som blev fyret i september. Han beskriver smitteopsporingen som ’en decideret giftig arbejdsplads’.

Som Altinget tidligere har beskrevet, er statens brug af vikarer eksploderet under coronapandemien, og HK Stat har flere gange opfordret de statslige arbejdsgivere til at ansætte den midlertidige arbejdskraft på de statslige overenskomster, så de nye kolleger har samme vilkår som deres fastansatte sidekvinder og mænd.

Stormøde for vikarer i HK Hovedstaden

I den konkrete sag fra smitteopsporingen, modtog HK Service i hovedstaden på kort tid mere end 50 henvendelser, og det fik i oktober afdelingen til at invitere til et åbent møde om vikarernes situation. Både HK Stats faglige konsulenter og HK-tillidsrepræsentanterne på de statslige arbejdspladser, som håndterer smitteopsporing, test, (haste-)lovgivning, hjælpepakker og lignende, har gennem perioden med corona været ramt af meget store ekstra arbejdsmængder.

LÆS OGSÅ: Løstansatte: Statens arbejdsgivere skal bruge egne aftaler

HK Stat har derfor også fulgt statens stigende brug af vikarer tæt gennem de seneste år, og har haft en række møde med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om sagen. Sideløbende har faglige konsulenter landet over fra HK Stat og HK Privat samt HK’s arbejdsmiljøeksperter rådgivet medlemmer og presset på for bedre forhold for medlemmerne over for arbejdsgiverne flere steder.

Burde ikke kunne finde sted

Dennis Alex Jørgensen, der er formand for HK Stat Hovedstaden, udtaler til Ekstra Bladet, at forholdene er 'fuldstændig horrible'.

- Den slags burde ikke kunne finde sted på nogen statslig arbejdsplads. Og det gør ikke sagen spor bedre, at medarbejderne formelt set er vikarer, som staten køber ind via et privat vikarbureau, udtaler Dennis Jørgensen i en skriftlig kommentar.

LÆS OGSÅ: Det danske arbejdsmarked fyldes med daglejere

- Det skal ikke være nogen undskyldning for, at medarbejderne udsættes for en ledelsesstil, som Arbejdstilsynet betragter som potentielt sundhedsskadeligt. Det skal stoppe nu, lyder det fra formanden.

Ekstra Bladet skrev i weekenden også om et større smitteudbrud blandt vikarerne tidligere på året med 60 smittede. Udover de smittede blev mange sendt hjem som nærkontakter. Knap 30 mennesker per smittet. Det vil sige, at der ifølge avisens kilder blev sendt omkring 1.800 mennesker hjem, skriver Ekstra Bladet.

Senest er der også aftalt nye møder mellem HK Hovedstaden og Styrelsen for Patientsikkerhed om arbejdsmiljøet i smitteopsporingen.

LÆS OGSÅ: Heftig debat om statens brug af vikarer efter store smitteudbrud

Arbejdstilsynet: I skal løse et arbejdsmiljøproblem

Arbejdstilsynet (AT) besøgte den 1. september Coronaopsporingsenheden på Teglholmsgade i København. HK har fået aktindsigt i Arbejdstilsynets rapport fra besøget og korrespondancen med Styrelsen for Patientsikkerhed op til og efter besøget. Den 15. september skriver AT til styrelsen og tilbyder hjælp, fordi AT har fundet krænkende handlinger for operatørerne i Coronaopsporingsenheden. "I skal løse et arbejdsmiljøproblem," lyder det fra Arbejdstilsynet.
Af aktindsigten fremgår det videre: Arbejdstilsynet tilbyder jer en aftale, fordi:
• Ansatte oplyste, at flere operatører i sektionsenhederne gennem en længere periode har oplevet eller været vidne til, at operatører oplever krænkende handlinger i form af forskelsbehandling og nedværdigende kommentarer (..).
• Ansatte oplyste, at det er kommet til udtryk ved, at flere operatører har oplevet at blive råbt af, skældt ud eller udsat for spontan vrede fra (overstreget). . Det har blandt andet været nedvurderende bemærkninger til operatørernes arbejdsindsats eller kompetencer.
• Øverste ledelse bekræftede på besøget, at de var bekendt med problemstillingen om end ikke i dens fulde omfang.
Kilde: Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Øst, aktindsigt