hjemmearbejdsplads

Omfanget af hjemmearbejde er stadig til diskussion på mange af statens arbejdspladser, viser en rundringning, HK Statbladet har lavet. I Forsvaret er man dog gået forrest med en lokalaftale, der giver de ansatte større medbestemmelse i forhold til, hvor meget de må arbejde hjemme. 

- Kom nu ind i kampen! Signaler noget begejstring. Vis, at I ønsker en moderne arbejdsplads. Vis, at I forstår, at fleksibilitet i dagligdagen er vigtigt i konkurrencen om de dygtige medarbejdere. De statsansatte har i praksis vist, at der er store muligheder. Og mange ønsker og forventer, at hjemmearbejde bliver en del af hverdagen fremover.

Således lød det utvetydige budskab fra HK Stats næstformand, Ulla Moth-Lund Christensen, da hun sidste år kommenterede på statens nye og overordnede retningslinjer for hjemmearbejde.

LÆS OGSÅ: Endelig: Staten klar med retningslinjer for hjemmearbejde 

Forinden havde Epinion spurgt 557 Stats-HK’ere ønsker til hjemmearbejde, hvis de helt selv måtte bestemme. 36 procent ville helst arbejde hjemme 2 dage om ugen. Hver 3. foretrak 3-4 dage om ugen, mens kun 1 ud af 7 ønskede 1 hjemmearbejdsdag om ugen, alt imens flere statslige arbejdspladser på dette tidspunkt havde lukket helt ned for hjemmearbejde. Kun 4 procent af de adspurgte ønskede slet ikke at arbejde hjemme.

Ønsket om mere hjemmearbejde fortsatte, da fællesadministrationen på Københavns Universitet (KU) i foråret spurgte til de ansattes forhold til hjemmearbejde. En tredjedel af medarbejderne angav, at hjemmearbejde forbedrer deres trivsel på arbejdspladsen, mens hele 8 ud af 10 fortalte, at fleksibel arbejdstid og hjemmearbejde er ’meget vigtigt’ eller ’vigtigt’, hvis de skulle søge deres eget job igen.

Tendensen er klar; Stats-HK’erne er positive overfor at varetage den statslige administration fra hjemmekontoret.

LÆS OGSÅ: Hjemmearbejde efter corona: 3-4 dage om ugen, tak 

Forsvaret: Før bestemte chefen – nu har de ansatte fået indflydelse

Sammen med repræsentanter fra 8 andre faglige organisationer satte HK Stats faglige konsulent Laila Klausen sidst i oktober sin underskrift på en lokalaftale om vilkårene for hjemmearbejde i Forsvaret. Forhandlingerne med Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) begyndte i marts, og før aftalen kom i hus var det den enkelte leder på tjenestestedet, der bestemte, hvor meget HK’erne og de øvrige faggrupper måtte arbejde hjemme. Med "Lokalaftalen om fast og tilbagevendende hjemmearbejde" får de ansatte i Forsvaret nu større medbestemmelse på, hvor meget de må arbejde på arbejdspladsen og derhjemme, fortæller Laila Klausen.

- Da vi startede i marts, fik vi forelagt en aftale fra FPS, der sagde, at det var ledelsen, der bestemte, hvornår medarbejderne måtte møde ind på arbejdspladsen. Det protesterede vi imod. Det kunne være, at manden eller konen også arbejdede hjemme, et sygt barn, der skulle passes, eller at en opgave bedre kan løses fysisk på arbejdspladsen. Derfor var det vigtigt, at det ikke var ledelsens beslutning, om man måtte være på arbejdspladsen eller ej, fortæller Laila Klausen og fortsætter:

- Det har vi fået ændret til, at man godt kan møde ind på arbejdspladsen på en dag, hvor det ellers var aftalt individuelt, at man arbejdede hjemme, hvis man blot giver besked til lederen. Det var det væsentlige punkt for os at få ændret, siger Laila Klausen, der er HK Stats faglige konsulent indenfor blandt andet Forsvaret, Kriminalforsorgen samt for flere ministerier.

LÆS OGSÅ: Tema: Mere hjemmearbejde? Sådan griber I det an 

SU sætter rammerne

Med aftalen er de overordnede rammer for hjemmearbejde i Forsvaret på plads. Den mere konkrete form ude på de enkelte tjenestesteder samt for medarbejdernes individuelle aftaler skal tage udgangspunkt i drøftelser i de lokale samarbejdsudvalg (SU). At det er ledelse og TR’ere i samarbejdsudvalgene, der skal definere de konkrete rammer for hjemmearbejde, var væsentligt for HK Stat at få med i aftalen.

- Før var det ikke skrevet ind i aftalen. Nu er det i samarbejdsudvalgene, at man skal drøfte, hvad der passer bedst til arbejdspladsen i forhold til hjemmearbejde. Kan man eksempelvis arbejde hjemme 5 dage om ugen? Eller skal man møde ind 1 gang om ugen? De ting skal tages i samarbejdsudvalget, inden der bliver indgået individuelle aftaler mellem den enkelte medarbejder og chef, siger Laila Klausen.

LÆS OGSÅ: Folk på storrumskontor har nydt at arbejde hjemme 

Forsvaret tyvstartede

Aftalen er i første omgang på prøve til og med 2024. Der er indlagt opsigelsesvarsler for begge parter, hvis det ikke fungerer. Næste skridt er at følge med i antallet af individuelle aftaler, der alle skal laves efter en fast aftaleskabelon, for på den måde at sikre at aftalerne i tekst og indhold er indenfor rammerne af lokalaftalen. Det er Laila Klausens forventning, at der er stor interesse fra medarbejderne i forhold til at indgå individuelle aftaler om hjemmearbejde, men også fra FPS, fortæller hun.

- Jeg forventer, at der vil komme mange individuelle aftaler i Forsvaret. De tidligere aftaler om hjemmearbejde vil blive opsagt. Undervejs i forhandlingerne oplevede vi, at enkelte tjenestesteder begyndte at indgå individuelle aftaler med de ansatte udenom TR’erne. Der satte vi foden ned, og sagde at det ikke går at lave individuelle aftaler, før vi har en indgået en generel aftale. For uden den aftale, så risikerer man, at aftalerne stikker i forskellige retninger uden tanke på, hvad det kan betyde for den næste medarbejder, der vil lave en individuel aftale, siger Laila Klausen.

Forsvarets Personalestyrelse har meddelt HK Stat, at styrelsen ikke endeligt fører aftalen ud i livet, før en ny regering er tiltrådt.

Politiet og Anklagemyndigheden: Aftale er ikke helt ude at leve endnu

HK Politiet og Anklagemyndigheden har sammen med Rigspolitiet og Rigsadvokaten indgået en aftale om rammerne for distancearbejde. Men den er ikke helt ude at leve i politikredsene endnu. Det fortæller Mathias Hvid Dalgaard Jakobsen, formand for landsklubben HK Politiet og Anklagemyndigheden.

- Vi ser, at aftalen om distancearbejde endnu ikke er foldet ud på arbejdspladserne. Det hænger sammen med, at Rigspolitiet har skullet have en lokalaftale på plads hos sig selv først, inden den blev sendt ud i politikredsene. Men den er så småt begyndt at komme ud i organisationen, fortæller han og supplerer:

- Udfordringerne hos os har været at adskille, hvad distancearbejde og ad hoc-hjemmearbejde er. Forskellen på de to ting har formentlig været uklar for medarbejderne, som mest af alt ønsket at have mulighed for at arbejde hjemme. At aftalen ikke officielt er kommet ud i de lokale aftaler på arbejdspladserne, forhindrer dog ikke de politi-ansatte HK’ere i at arbejde hjemme, fortæller Mathias Hvid Dalgaard Jakobsen.

- Jeg er glad for, at medarbejderne i vid udstrækning alligevel har adgang til at arbejde hjemme, så vi er ikke voldsomt udfordret af det. Men selvfølgelig skal vi have alle lokalaftaler på plads, så kollegerne ved, hvad de skal rette sig efter.

Skat: De fleste har 2 dage på hjemmekontoret

På Skatteministeriets område tager hjemmearbejde ikke afsæt i en formel aftale. I stedet er der indgået en hensigtserklæring. Den skal ikke forstås som én generel aftale for hele området, men at der er fundet løsninger lokalt, fortæller formand for landsklubben HK Skat, Ulla Fabricius.

- Ved at lave én stor, generel aftale frygtede vi, at det ville ende med at være laveste fællesnævner, der ville herske, altså at man ville få en dårligere aftale med færre hjemmearbejdsdage, og hvor den enkelte medarbejder skulle stå med hatten i hånden fra dag til dag for at kunne få flere hjemmearbejdsdage, siger Ulla Fabricius.

LÆS OGSÅ: Fælles regler er svære på en spraglet arbejdsplads                     

Set over en bred kam er det hendes vurdering, at det går fint med hjemmearbejde for de skatteansatte HK’ere, hvor de fleste har mulighed for at arbejde hjemme 2 dage om ugen. Medarbejdernes indsats under coronahjemsendelserne var med til bløde lederne op for mere hjemmearbejde, fortæller Ulla Fabricius, der selv er fagkonsulent i Skattestyrelsen.

- I starten vidste lederne ikke helt, hvordan de skulle stille sig i forhold til hjemmearbejde, men efter at retningslinjerne om, hvornår man skulle have leveret udstyr til hjemmearbejdspladsen blev ændret fra 1 til 2 dage, og at vi overpræsterede under corona, det var med til åbne for mere hjemmearbejde. Der er stadig enkelte sorte huller, men generelt går det okay, og det er mit indtryk, at de fleste har 2 hjemmearbejdsdage om ugen, fortæller hun.

LÆS OGSÅ: Her er de nye regler for hjemmearbejde 

Hjemmearbejde er kilde til flere knaster

HK Statbladet har talt med statslige arbejdspladser, hvor knasterne mellem ledelse og medarbejdere primært består i omfanget af hjemmearbejde. Typisk ønsker medarbejderne flere hjemmearbejdsdage, end ledelsen er villige til. Ønsket om flere dage på hjemmekontoret bunder blandt andet i lang afstand til arbejdspladsen og fleksibilitet. Fra arbejdsgiversiden er ét af argumenterne imod, at flere hjemmearbejdsdage kan skade arbejdspladsens sammenhængskraft.

Derudover kan der også være store forskelle fra chef til chef. Nogle er fleksible i forhold til det ugentlige antal dage på hjemmekontoret, mens andre er restriktive ved eksempelvis at sløjfe den ugentlige hjemmearbejdsdag, hvis man har haft en feriedag eller sygedag i løbet af samme uge. Andre steder i staten hører HK Statbladet også, at arbejdsgiverne ser positivt på flere hjemmearbejdsdage med henblik på at spare på husleje og forbrugsudgifter til de fysiske arbejdssteder. Det tiltag er tidligere set i det private, hvor Danske Bank tidligere i år valgte at skære 55.000 kvadratmeter fysiske arbejdspladser.

Tjeklisten - brug den, når I skriver retningslinjer og aftaler for hjemmearbejde