Gitte Geertsen

Gitte Geertsen: Ingen skal møde på arbejde og opleve chikane, så direkte kan jeg sige det.

Når en spytklat rammer en passagerservicemedarbejder, er det så alene spytklattens ejermand, der har ansvaret? Eller bærer ledelsen hos lufthavnens og handlingselskaberne - passagerservicemedarbejdernes arbejdsgiver - også en del af det?

- Ja til det hele, svarer Gitte Geertsen, næstformand i HK Privat, som ser på chikanesagerne med dybeste alvor.

- Det her er et kæmpemæssigt problem. Ingen skal møde på arbejde og opleve chikane, så direkte kan jeg sige det. Det her skal tackles, og det skal forbedres.

”At-høre”-metoden

Gitte Geertsen savner en langt tydeligere ledelse fra både Københavns Lufthavn og af handlingsselskaberne SAS Ground Handling, CFS, Menzies Aviation og Aviator Airport Services Denmark. Det er for lidt og for sent at sætte ind med supervision og traumebearbejdning, efter en trussel eller chikane er langet over disken.

- Hvorfor ikke sætte ind, inden problemerne opstår? Vi skal have ledelserne meget mere på banen med synlige chefer, der lukker ned for ubehøvlede kunder og passagerer. Der er et alt for stort ansvar lagt på skuldrene af den enkelte medarbejder, siger Gitte Geertsen og kommer med et eksempel til efterfølgelse.

- Jeg læste om en situation i security, hvor en passager havde skabt sig, og inden det stak af, hvor en chef trådt frem og havde sagt, "prøv at høre her, du kommer ikke med flyet, hvis du opfører dig sådan". Det er den slags tydelig ledelse, som medarbejderne skal have i ryggen.

Lufthavnen spænder ben for forbedringer

HK Privat har foreslået Københavns Lufthavn at beskytte medarbejderne mod chikane ved at sætte skilte op, der appellerer til en god tone, men det afviser lufthavnen. Afvist blev også et forslag fra formanden for HK Luftfart om at rapportere krænkelser mere indgående og bruge det til forebyggelse.

- Vi oplever ikke, at lufthavnen og handlingsselskaberne tager det ansvar på sig, som de her voldsomme sager kalder på. Må jeg bare minde om, at det altså er mennesker af kød og blod, som knækker. Lad os nu få taget fat, lyder opfordringen fra Gitte Geertsen.

Forslaget om skiltning og god tone indgår i HK Privats oplysningskampagne, der støtter passagerservicemedarbejderne.

Et kompromis, som lufthavnen har accepteret, er at uddele vandflasker med en etiket, der taler passagerservicemedarbejdernes sag.

Personalepolitikker må ikke støve til i skuffen

Mange steder i lufthavnen har man vedtaget personalepolitikker, der adresserer chikanen. Men når der er travlt, når medarbejderne ikke nødvendigvis at kontakte ledelsen med listen over dagens grænseoverskridelser.

Og sagen er den, at der ”næsten altid er travlt,” som passagerservicemedarbejder Nicolai Schwartz udtrykker det her i bladet. Det skal arbejdsgiverne tackle, mener Gitte Geertsen.

- Hvis medarbejderne har for travlt til at blive debriefet efter en chikanesag, så må man ansætte nogle flere. Der skal altid være tid til at bearbejde en krænkelse. Vi ved sort på hvidt fra andre traumatiserede medarbejdere, at den slags kun bliver værre, hvis man ikke får det bearbejdet.

Gitte Geertsen påpeger, at det også kommer arbejdsgiveren til gode at få forbedret arbejdsmiljøet, så færre bliver syge og siger op.

Har du oplevet chikane eller krænkelser?

  • Gå til din tillidsvalgte, gå til din leder.

  • Du må ikke gå alene med det og tro, at det er din egen skyld.

  • Chikane, krænkelser og stress må ikke blive et individuelt ansvar, som du løser med meditation og yoga. Det er kollektivets og ledelsens ansvar at forbedre arbejdet, så du må endelig ikke gå alene med det, siger HK Privats næstformand, Gitte Geertsen.

 

HK Privat skal steppe up

Men fingrene peger ikke kun udad. HK Privat har hidtil ikke været dygtige nok til at råbe op om Danmarks mest chikaneramte gruppe af lønmodtagere.

- Nej, vi har ikke været gode nok. Eller også er der ikke blevet lyttet nok. Under alle omstændigheder skal vi steppe up, siger Gitte Geertsen.

Konkret har fællestillidsmand og formand for HK Luftfart Henrik Meiner efterlyst kurser i konflikthåndtering. Det er Gitte Geertsen positivt stemt over for.

- Selvfølgelig. Det har vi allerede for arbejdsmiljørepræsentanterne, og hvis medarbejderne efterspørger det, så får vi det til at ske.

Gitte Geertsen påpeger dog, at det formelt set er arbejdsgiveren, der har ansvaret for at udstyre passagerservicemedarbejderne med de rette værktøjer til at løse arbejdsopgaver.

- Men vi er der for medlemmerne, det er dem, der bestemmer, dem, der betaler vores løn, så selvfølgelig støtter vi op om det her, siger Gitte Geertsen, der også ser andre mulige løsninger for sig.

- Vi skal have arbejdsgiverorganisationerne til at klæde deres ledere bedre på. Og så skal vi kigge i det politiske spor. Skal vores medarbejdere beskyttes bedre i lovgivningen? Politikerne går jo vældig meget op i at øge arbejdsudbuddet - de sløjfede Store Bededag - men tænk hvor meget mere arbejdsudbuddet kunne øges med et bedre arbejdsmiljø i stedet for at tage folks fridage fra dem.

Vi skal støtte 100 % op

De medarbejdere, der råber op om den chikane, de har mødt, har Gitte Geertsens dybeste respekt.

- Det kalder på enorm respekt, det er modigt og stærkt. Vi skal støtte 100 % op om de stemmer, der står frem og prøver at være en del af løsningen. Både som fagforbund og som samfund.
Gitte Geertsen ser opråbet som en del af en større bevægelse.

- Vi hører jo også om det her i supermarkeder, call centre og andre steder. Vi bliver nødt til at se det som en samfundsopgave at ændre den kultur, hvor folk tror, de kan rase løs på folk. Og der må vi altså alle gribe i egen barm.

- Det gælder dig og mig, det gælder HK Privat, og det gælder i den grad også arbejdsgiverne, som til syvende og sidst har ansvaret for at få bragt orden i egen butik og få skabt et anstændigt arbejdsmiljø. Intet andet kan accepteres, afslutter Gitte Geertsen.